23 mei 2019

Terugblik ECENT-ELWIeR conferentie 2019

Op 17 mei werd de jaarlijkse ECENT-ELWIeR conferentie gehouden. Deze conferentie is voortgekomen uit de expertisecentra voor de lerarenopleiding. ECENT richtte zich daarbij op science en ELWIeR op rekenen en wiskunde. Sinds drie jaar organiseren we deze conferentie gezamenlijk.

Ongeveer honderd lerarenopleiders, van PABO tot eerstegraders, zagen onder andere de openingslezing door Nanda Piersma, Lector aan de Hogeschool van Amsterdam en onderzoeker bij het Centrum voor Wiskunde en Informatica. Haar lezing over het gebruik van data voor het oplossen van maatschappelijke problemen (zoals slim en energiezuinig vuilnis ophalen) paste uitstekend in het thema van de conferentie: “Digitale geletterdheid in wiskunde/rekenen en natuurwetenschappen/techniek”. Vanuit de zaal kwamen dan ook meteen ideeën over hoe dergelijke systemen en de bijbehorende maatschappelijke vraagstukken in het onderwijs aan de orde zouden kunnen komen.

Na de openingslezing en een discussie over curriculum.nu verdeelden de deelnemers zich over de werkgroepen. Daarin was er ook speciale aandacht voor curriculum.nu, waarvan de laatste versies van de tussenproducten nu openstaan voor feedback. Drie werkgroepen bediscussieerden ieder één van de drie tussenproducten: Digitale geletterdheid, Rekenen en Wiskunde en Mens en Natuur. We kijken terug op een geslaagde conferentie. Noteer alvast 15 mei 2020 als datum voor de volgende conferentie!