26 juni 2018

Terrorismeles voor kinderen

© iStockphoto.com/ Wavebreakmedia

Vorige week kreeg prof. dr. Beatrice de Graaf (Geschiedenis van de internationale betrekkingen) de prestigieuze Stevinpremie van NWO toegekend. In haar wetenschapscolumn in Trouw schrijft ze hoe blij ze is met het ontvangen van deze prijs, en gaat ze verder in op een uitdagend onderzoeksproject dat ze met dit geld verder kan ontwikkelen: terrorismeles voor kinderen.

De Graaf constateert namelijk dat wetenschappers druk bezig zijn met het opstellen van ingewikkelde artikelen, maar kinderen moeten ondertussen zelf maar wijs zien te worden uit alle berichten en filmpjes over aanslagen die ze via sociale media onder ogen krijgen. Om kinderen en hun leerkrachten te helpen bij het nadenken en begrijpelijk onderwijzen van dit soort thema's, is De Graaf een pilotproject gestart: Ter Info.

Ter Info

Ter Info is een mobiele website gericht op het vergroten van de maatschappelijke weerbaarheid tegen terrorisme in het primair en voortgezet onderwijs. Het platform helpt docenten om terrorisme op een duidelijke, feitelijke, verantwoorde en verbindende manier te bespreken met verschillende leeftijdsgroepen. Ter Info biedt beknopte en evenwichtige informatie en de nodige pedagogische handvatten om klassikaal het gesprek aan te gaan over terrorisme. Het aangeboden materiaal, ontwikkeld door experts in samenspraak met onderwijsprofessionals, richt zich op leerlingen met verschillende achtergronden en uit verschillende leeftijdsgroepen. Aan de hand van actuele artikelen wordt duidelijk: wat is er gebeurd, hoe verklaren we dat, en wat betekent het voor de leerlingen zelf? De website wordt in het najaar van 2018 gepresenteerd. 

Basis voor burgerschap

De bestemming van de Stevinpremie ligt dus geheel in lijn met de insteek van de prijs: het stimuleren van kennisbenutting en wetenschappelijke kennis overbrengen op een breed publiek. "De mate waarin deze kinderen hun feiten van meningen leren te scheiden, gevormd worden in hun oordeelsvermogen en met elkaar doorpraten over macht en geweld legt de basis voor onze maatschappelijke cohesie en burgerschap in de toekomst."

Prof. dr. Beatrice de Graaf. Foto: Rafaël Philippen
prof. dr. Beatrice de Graaf. Foto: Rafael Philippen

Beatrice de Graaf

Beatrice de Graaf is historicus en tevens verbonden aan Institutions for Open Societies, een interdisciplinair onderzoeksgebied van de Universiteit Utrecht gericht op de ontwikkeling en uitbouw van gezonde open samenlevingen, waar dan ook ter wereld.