3 oktober 2018

Studieplekken uitsluitend voor studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht

Tentamentijd in de bibliotheek

Voorafgaand aan tentamenperiodes zijn de studieplekken in de bibliotheek uitsluitend toegankelijk voor studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht. Voor andere bezoekers is de toegang tot de bibliotheek beperkt tot de servicebalie.

Legitimatie verplicht

Om toegang te krijgen tot de bibliotheek dient u zich te legitimeren met een van onderstaande identificatievormen.

Studenten UU

  • geldige (digitale) UU collegekaart met pasfoto
  • geldige (digitale) UU collegekaart zonder pasfoto in combinatie met paspoort, ID of rijbewijs

Medewerkers UU

  • geldige UU campuskaart

Medewerkers UMCU

  • geldige UMCU medewerkerspas

Wanneer u wel UU/UMCU student of medewerker bent, maar niet een van bovengenoemde identificatievormen kunt tonen, wordt u gevraagd naar de servicebalie te gaan waar bibliotheekpersoneel na zal gaan of u geregistreerd bent.

Gevolgen voor andere bezoekers

Tijdens de tentamenperiode zijn de studieplekken in de bibliotheeklocaties alleen toegankelijk voor studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht. De toegang tot de bibliotheeklocaties voor andere bezoekers is beperkt in deze periode. Diensten als het lenen en terugbrengen van boeken blijven beschikbaar. De servicebalie in beide locaties blijft voor alle bezoekers beschikbaar.

  • Het is niet mogelijk om in deze periode gebruik te maken van de studieplekken in de bibliotheek
  • Toegang tot de bibliotheek is beperkt tot de entree en servicebalie
  • De kopieerapparaten/printers zijn niet beschikbaar
  • Alle boeken of andere materialen moeten 24 uur van tevoren aangevraagd worden. Ze zullen voor u klaarstaan op de afhaalplanken in de bibliotheeklocatie die u heeft geselecteerd. Het is niet mogelijk om de bibliotheek in te gaan om een boek uit de kast te halen.

Zie alle beschikbare diensten via servicebalie.