Tel de Zon 2016: Zonnestroomsystemen blijven goed presteren in Nederland

Resultaten Tel de zon

Het overgrote deel van de zonnestroomsystemen die deelnamen aan alweer de derde Tel de Zon campagne blijken goed tot zeer goed te functioneren, met een gemiddelde opbrengst van 25.6 kWh per kWp geïnstalleerde panelen, in één week.

Dit blijkt uit de actie ‘Tel de Zon’ waarbij aan bezitters van zonnepanelen gevraagd werd om tijdens de week van de Solar Days bij te houden hoeveel zonnestroom er die week werd opgewekt door hun systeem. Deze opbrengst is een kwart lager dan die van vorig jaar, en de spreiding is ook groot doordat de instralingsverschillen erg groot waren. In Groningen was bijvoorbeeld de instraling in deze week drie maal zo hoog vergeleken met Zeeland. Dat had te maken met grote weersverschillen tussen noord en zuid, waar vooral in het zuidoosten zware onweersbuien gepaard gingen met veel neerslag, terwijl de zon ruim spel had in andere delen van het land. Rekening houdend met deze instralingsverschillen is goed een oordeel te vormen over de prestatie van de zonnestroomsystemen. En die doen het nog steeds goed.

Het is duidelijk dat eigenaren van zonne-energie installaties erg geïnteresseerd zijn in de prestaties van hun systeem. Door de grote belangstelling van meer dan 3000 deelnemers, verspreid over het hele land, is het onderzoek representatief voor Nederlandse zonnestroomsystemen.

Van 30 mei tot en met 5 juni werden dit jaar de Solar Days georganiseerd door een aantal samenwerkende organisaties op het gebied van zonne-energie. Deze campagne heeft als doel aandacht te vragen voor zonne-energie. Een bijzondere actie tijdens de Solar Days was ‘Tel de Zon’, georganiseerd door de Stichting Monitoring Zonnestroom in samenwerking met de Universiteit Utrecht, een herhaling van de uitermate succesvolle acties uit 2014 en 2015. Aan zoveel mogelijk bezitters van zonnepanelen werd gevraagd om tijdens de week van de Solar Days bij te houden hoeveel zonnestroom er die week werd opgewekt, en dit, naast technische gegevens over hun systeem, te melden via een speciale website. Data werd zo, geheel vrijwillig, beschikbaar gesteld aan onderzoekers, die als tegenprestatie terug zullen melden, aan iedere deelnemer apart, hoe hun systeem het heeft gedaan in de Tel de Zon week.

Uit de analyse van de gegevens door zonne-energie experts Wilfried van Sark, Panos Moraitis en Bhavya Kausika van de Universiteit Utrecht blijkt wederom dat het overgrote deel van de zonnestroomsystemen uitstekend functioneert. De deelnemers kunnen de gegevens over hun eigen systeem terugvinden op de Teldezon website.

Resultaten 'Tel de zon' 2016 (pdf)

Actie 'Tel de zon': een uniek overzicht van zonnestroom in Nederland

Bijna alle zonnestroomsystemen hebben de mogelijkheid om af te lezen hoeveel zonnestroom er is geproduceerd, maar die informatie is niet voor iedereen gemakkelijk te interpreteren. Met deze actie geeft de Stichting Monitoring Zonnestroom en het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling van de Universiteit Utrecht aan iedereen die mee wilde doen een steuntje in de rug om inzicht te krijgen in de prestaties van hun systeem. Daarvoor zijn eigenaren van zonnestroominstallaties gevraagd om tijdens de Solar Days één week bij te houden hoeveel zonnestroom hun systeem heeft opgewekt. Daarnaast is hen gevraagd naar technische gegevens van hun systeem, zoals het aantal panelen, het vermogen van het systeem (Watt-Peaks of Wp), het type panelen, hellingshoek en oriëntatie (Zuid, West, Oost). Met deze gegevens kan uitgerekend worden wat elk systeem zou opwekken bij optimale werking, rekening houdend met informatie over lokale zonne-instraling van het KNMI.

En voor elk systeem een eigen analyse

De prestatie van een zonnestroomsysteem is niet voor elke toepassing hetzelfde. De specificaties van de panelen en de omvormers verschillen, maar ook de oriëntatie en omgeving is van invloed.

Af en toe kan het voorkomen dat een systeem minder stroom produceert dan je zou verwachten op basis van de specificaties. Zoals bij alle technische apparaten kan er wel eens een zonnepaneel of een omvormer zijn die het minder goed doet, of presteert het systeem als geheel minder goed dan je zou verwachten. Doordat de Stichting Monitoring Zonnestroom voor elk systeem een eigen analyse maakt, kan per systeem worden onderzocht of het goed functioneert.

Elke deelnemer zal die analyse over zijn eigen systeem kunnen raadplegen. Bij gegronde twijfel over het functioneren van het systeem kan de eigenaar van het systeem besluiten om verder uit te zoeken of er iets mis is. ‘Tel de Zon’ is afhankelijk van de gegevens die de deelnemers doorgeven, wat betekent dat de kwaliteit van de analyse afhangt van de juistheid van de verstrekte gegevens.

Kwaliteit is belangrijk

Zoals bij elke technische installatie is kwaliteit belangrijk. Daarbij is het belangrijk dat goede onderdelen worden gebruikt, zoals panelen, omvormer en bekabeling. Minstens net zo belangrijk is dat bij de installatie rekening worden gehouden met de plaatselijke omstandigheden. Zo hoeft de schaduw van bijvoorbeeld een schoorsteen geen grote invloed te hebben op de prestaties van het systeem, maar daar moet dan wel rekening mee worden gehouden als de panelen en de omvormer worden aangesloten. Dat geldt ook als er panelen zijn die op verschillende dakvlakken liggen. Verder is het belangrijk dat de panelen en de omvormer goed bij elkaar passen, want niet elke combinatie van panelen en omvormer geeft een maximaal rendement. Daarom is het belangrijk dat de installatie aangelegd is door mensen met kennis van zaken. Om de kwaliteit van installateurs te waarborgen bestaat er een keurmerk voor installateurs van zonnestroomsystemen: Zonnekeur Installateur. Meer informatie en een overzicht van Zonnekeur installateurs kunt u vinden op www.zonnekeur.nl.

Bron tekst en afbeelding: Zonnestroom.nl