Teken-encefalitisvirus in Nederland

Jaarlijks worden vele mensen door één of meerdere teken gebeten. Teken kunnen verschillende ziektes bij zich dragen en op de mens overbrengen. De ziekte van Lyme is de bekendste. Een minder voorkomende ziekte in Nederland is teken-encefalitis. Hoewel na een tekenbeet het risico op deze ziekte vele malen kleiner is dan op de ziekte van Lyme, is dit een extra reden om alert te zijn op tekenbeten. 

In Nederland is de schapenteek (Ixodes ricinus), in het verleden vaak houtteek genoemd, de meest voorkomende tekensoort in Nederland. Deze teek is de belangrijkste overbrenger van de Borrelia bacterie die de ziekte van Lyme veroorzaakt. In Nederland is ongeveer 1 op de 5 teken besmet met deze bacterie. Behalve deze bacterie kan de schapenteek diverse ziekteverwekkers met zich meedragen, waaronder het teken-encefalitisvirus. De ziekte, teken-encefalitis, wordt ook wel aangeduid met de afkortingen TBE of FSME. Sinds 2016 weten we dat teken in bepaalde delen van Nederland met dit virus besmet kunnen zijn.

Voorkomen TBE/FSME-virus in Nederland

Vorig jaar werd uit het onderzoek van reeënbloed door het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) van de Universiteit Utrecht en het RIVM bekend dat er een toename was van het aantal locaties van reeën met antistoffen tegen het virus in vergelijking met 2009-2010, zie bericht met de eindresultaten. In dit bericht wordt ook uitgelegd waarom het ree is gekozen als goede indicator voor het onderzoek naar het TBE/FSME-virus. In Nederland hebben verschillende onderzoeken plaats gevonden aan de verspreiding van het TBE/FSME—virus in Nederland. 
Het RIVM heeft de resultaten van deze verschillende onderzoeken, waaronder ook het reeënbloed-onderzoek van DWHC/RIVM, nu in één overzichtelijke kaart samengebracht (zie kaart). 
 

Wat betekent dit?

In feite verandert er voor de praktijk niet veel, maar onderstreept dit nog eens extra het belang van het nemen van preventieve maatregelen (zie RIVM en Stigas) en het doen van een teken-controle nadat je in het groen bent geweest. Wel is het tijdig verwijderen van een teek nu nog belangrijker, omdat het teken-encefalitis virus direct na vasthechten kan worden overgedragen. 
Het TBE/FSME-virus komt jaren voor in teken in andere Europese landen waaronder Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland en het zuiden van de Scandinavische landen.

Lees meer op: https://www.dwhc.nl/overzichtskaart-teken-encefalitisvirus-nederland/