24 februari 2017

TEDTalk van Bob de Graaff over inlichtingendiensten en de macht van het individu

TEDTalk Prof. Dr. Bob de Graaff | TEDxSittardGeleen

Prof. dr. Bob de Graaff (Geschiedenis van de internationale betrekkingen) geeft in een TEDTalk aan dat inlichtingendiensten niet oppermachtig zijn zoals wij vaak denken. De burger heeft ook veel kennis en middelen tot zijn beschikking om informatie in te winnen en uit te wisselen. Maar deze individuele macht heeft wel politieke consequenties. Hij schets in deze TEDTalk enkele scenario’s voor de toekomst.

Alerte en welingelichte burger

Individuen gebruiken dezelfde technieken als de overheid als het het gaat om het delen en inwinnen van informatie.  Ook wij gebruiken encryptie (denk aan WhatsApp), aliassen (denk aan usernames) en wachtwoorden. We zijn alert op hacks en phishing mails en op het beschermen van onze persoonsgegevens.  

Wij hebben ook de middelen en kennis tot onze beschikking om zaken aan het licht te stellen, bijvoorbeeld om wandaden of criminelen op te sporen. En wij zijn niet aan dezelfde regels gebonden als de overheid. Wij kunnen in gesprek gaan met Syriëgangers op een online forum, een ambtenaar kan dat zonder toestemming niet. Of denk aan dierenrechtsactivisten die drones inzetten om illegale jacht op te speuren.

Prof. dr. Bob de Graaff
Prof. dr. Bob de Graaff

Natie van informanten

De regering kan deze welingelichte burger inzetten voor zijn doeleinden.  Vaak kan het publiek zaken beter voorspellen dan de inlichtingendiensten. De crowd kan ook ingezet worden om daders op te speuren en kan dit vaak sneller dan een overheid. Maar, geeft de Graaff aan, het vormen van een natie van informanten kan ook risico’s met zich meebrengen. Burgers kunnen ook valse informatie doorgeven en de boel saboteren. Daarnaast kunnen burgers ook elkaar gaan bespioneren, dit kan kwalijke gevolgen met zich meebrengen.