Teaching Fellow Programma – nieuwe stijl

De Universiteit Utrecht start met een nieuw Teaching Fellow Programma, een selectief programma waarin teaching fellows twee dagen per week werken aan onderwijsinnovatie binnen een faculteit of universiteitsbreed. Na drie tot vijf jaar eindigt het traject bij een positieve beoordeling met een voordracht voor hoogleraarschap met een specifiek accent op onderwijs.

Doel van het nieuwe programma is het onderwijskundige leiderschap binnen de universiteit te versterken door uitbreiding van het aantal hoogleraren met een onderwijsprofiel. Het programma draagt bij aan de zichtbare waardering voor onderwijs en docentschap en maakt het zichtbaar dat ook in onderwijs loopbaanstappen mogelijk zijn. Ook wil het programma een stimulans zijn voor onderwijsinnovatie en excellentie in het onderwijs en in algemene zin bijdragen aan de verdere verhoging van de kwaliteit van het onderwijs.

Teaching Fellows vervullen een voortrekkersrol in het vernieuwen en verbeteren van het onderwijs aan de Universiteit Utrecht. Zij zijn een voorbeeld en een inspiratie voor hun collega’s en fungeren binnen hun faculteit als aanspreekpunt.

Aanmelding

Het programma is toegankelijk voor kandidaten van binnen en van buiten de Universiteit Utrecht, die de leergang onderwijskundig leiderschap hebben afgerond en in het bezit zijn van de senior kwalificatie onderwijs. Aangezien het noodzakelijk is dat de decaan van de faculteit waar de fellow wordt aangesteld zowel de voordracht als beoogd hoogleraar als het onderwijsvernieuwingsproject steunt, kunnen aanvragen uitsluitend op voordracht van decanen van de Universiteit Utrecht worden gedaan. Voor 2017 is de uiterste aanmelddatum 15 november 2016.