11 maart 2014

Taalwetenschappers sturen ingezonden brief naar NRC

In een ingezonden brief in NRC Next en NRC Handelsblad (11 maart) reageren taalwetenschappers Sharon Unsworth, Ivana Brasileiro en Manuela Pinto op een uitspraak van de Rotterdamse VVD-lijsttrekker over meertalig opvoeden:

“Naar aanleiding van de ophef over de campagneposter van de Rotterdamse VVD legt plaatselijke lijsttrekker Baljeu uit dat het spreken van het Nederlands door immigranten belangrijk is voor hun kinderen, want ‘anders beginnen die met een hele grote leerachterstand op school’. Deze boodschap heeft geen wetenschappelijke onderbouwing.

“Als anderstalige ouder kun je beter voor een rijke taalomgeving in je moedertaal zorgen, bijvoorbeeld door voor te lezen, dan gebrekkig een tweede taal met je kind spreken. Kinderen zijn prima in staat meerdere talen tegelijkertijd te leren, zolang ze voldoende aanbod in deze talen krijgen.

“Als goed ingeburgerde immigranten die het Nederlands uitstekend beheersen, hebben wij ervoor gekozen onze moedertaal met onze kinderen te spreken. Dit niet alleen omdat we weten dat tweetalig opgroeien voordelen met zich meebrengt, maar ook omdat we vinden dat de keuze over welke taal we met onze kinderen spreken bij ons ligt, en niet bij de overheid.”