Sven Dupré bekleedt nieuwe leerstoel Geschiedenis van kunst, wetenschap en techniek

Sven Dupré
Prof. dr. Sven Dupré

Per 1 september wordt prof. dr. Sven Dupré benoemd tot hoogleraar Geschiedenis van kunst, wetenschap en techniek aan de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht. Deze nieuwe leerstoel richt zich op kunstproductie en -consumptie en de inbedding daarvan in de kennisgeschiedenis. Speciale aandacht gaat uit naar de technische kunstgeschiedenis, met name de geschiedenis van de studie van materialen en technieken in de kunsten.

De benoeming van Dupré op de nieuwe leerstoel betekent een versterking van het Utrechtse kunsthistorisch onderzoek en een belangrijke kwaliteitsimpuls voor het Descartes Centre voor wetenschapsgeschiedenis en wetenschapsfilosofie. De leerstoel wordt gevestigd bij het departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis.

Sven Dupré is momenteel hoogleraar Geschiedenis van kennis aan de Freie Universität Berlin en het Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlijn. De European Research Council kende hem in maart 2015 een ERC Consolidator Grant toe voor het project ‘ARTECHNE: Technique in the Arts, 1500-1950: Concepts, Practices, Expertise’. Dit onderzoek zal hij in Utrecht gaan uitvoeren. Dit voorjaar is hij bovendien Robert H. Smith Scholar in Residence voor Renaissance-beeldhouwkunst in context bij het Victoria and Albert Museum in Londen. Enkele van zijn recente publicaties zijn Laboratories of Art: Alchemy and Art Technology from Antiquity to the 18th Century (Springer, 2014) en Art and Alchemy: The Mystery of Transformation (Hirmer, 2014) dat verscheen bij een tentoonstelling in het Museum Kunstpalast in Düsseldorf.

Nationale en internationale samenwerking

Sven Dupré zal onderwijs verzorgen binnen de kunsthistorische opleidingen aan de UU, onder andere in de tweejarige Research Master Art History of the Low Countries in its European Context. Daarnaast levert hij als leerstoelhouder een grote bijdrage aan het onderzoek binnen het Ateliergebouw in Amsterdam, waarbinnen het Rijksmuseum, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Universiteit van Amsterdam hun kennis bundelen op het gebied van restauratie en conservering van kunstvoorwerpen. De leerstoel vervult bovendien een centrale rol in het onderzoeksprogramma ''Creating a Knowledge Society in a Globalizing World, 1450-1800', dat het Descartes Centre in nauwe samenwerking met het Max Planck Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlijn uitvoert (onderzoeksgroep Art and Knowledge in Pre-Modern Europe).