Suzanne Ros wint scriptieprijs Digitale Geschiedenis

Suzanne Ros
Suzanne Ros

Geschiedenisstudent Suzanne Ros heeft onlangs de Digitale Geschiedenis-prijs gewonnen voor de beste bachelorscriptie van het studiejaar 2020-2021. Suzannes scriptie gaat over het ontstaan van het begrip 'Antropoceen' en hoe dit langzaam van de geologie is overgenomen door andere wetenschappen. In haar scriptie bekijkt ze hoe deze migratie precies heeft plaatsgevonden en in hoeverre deze gepaard ging met een politisering van het concept.

Suzannes onderzoek

Onderzoek naar het Antropoceen richt zich meestal op kwesties van periodisering vanuit het perspectief van specifieke disciplinaire belangen. Als gevolg daarvan wordt de historiciteit van het concept zelf, zoals vragen over conceptuele verandering en drift, verwaarloosd, zo stelt Suzanne. Haar onderzoek wil bijdragen aan de historiografie van conceptuele geschiedenis en kennisgeschiedenis door het concept 'Antropoceen', zoals het verschijnt in het wetenschappelijke en publieke discours, onder de loep te nemen.

In haar onderzoek traceert Suzanne de geschiedenis van het woord en onderzoekt zij het geologische debat over het concept. Ze laat door middel van digitale analyses van het Antropoceen zien hoe het academische debat zich tussen 2000 en 2020 heeft ontwikkeld, en hoe de term in dat proces is getransformeerd. Door middel van een casestudy van Nederlandse kranten toont ze aan hoe wetenschappelijke kennis in toenemende mate werd gepolitiseerd, wat inzicht geeft in de manier waarop een wetenschappelijk concept migreert naar het publieke debat en uiteindelijk naar de politieke sfeer.

Voorbeeldige uitvoering

"Deze scriptie is een fraai voorbeeld van het type digital history, waarbij het accent ligt minder op methodologische innovatie dan op de beantwoording van een inhoudelijk wetenschappelijke vraagstelling. Dat is een prima aanpak, en de uitvoering is in veel opzichten voorbeeldig, zowel wat het historisch vakwerk als de digitale benadering betreft", aldus het juryrapport. 

Scriptieprijs Digitale Geschiedenis

De scriptieprijs voor digitale geschiedenis wordt uitgereikt door het Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis. De prijs heeft als doel om digitaal historisch onderzoek onder studenten te stimuleren. De beste bachelorscriptie ontvangt 500 euro en de beste master- en researchmasterscriptie elk 750 euro. Scriptie komen in aanmerking voor de prijs, als de student met succes digitale methoden of technieken toepast.

Lees ook het interview van CDH met Suzanne Ros (EN)