1 december 2015

Summerschool met Rosi Braidotti: 'The Posthuman Glossary'

Prof. dr. Rosi Braidotti. Foto: Ed van Rijswijk
Prof. dr. Rosi Braidotti

Van 22 tot 26 augustus 2016 zal Professor Rosi Braidotti haar zomer cursus weer organiseren in Utrecht, samen met Maria Hlavajova en gastdocenten Dr. Jolle Demmers en Dr. Rick Dolphijn. De cursus zal hedendaagse theorieën over het posthumanisme, feminisme en postkolonialisme behandelen, met referentie naar het werk van Prof. Rosi Braidotti, Gilles Deleuze en Felix Guattari. 

Hedendaagse kunst, de Geesteswetenschappen, maar ook de wetenschap in het algemeen, benadrukken tegenwoordig een nieuwe analyse voor het herdefiniëren van de mens. Deze cursus is gebaseerd op de veronderstelling dat het voormalig concept van de mens wordt uitgedaagd door huidige contextuele belangen, zoals vooruitstrevende wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen, hedendaags neoliberalisme, migratie, milieuaantasting, strijd tegen terrorisme en extensieve beveiligingssystemen. Het intensieve programma van ‘The Posthuman Glossary’ zal de volgende belangrijke actuele concepten behandelen: Anthropocene, eco-sophies, digital activism and algorithmic cultures and security. Samen met Maria Hlavajova, directeur van Basis voor Actuele Kunst (BAK), zal een volledige dag besteed worden aan de rol van hedendaagse kunst binnen deze discussies.

 

  • Cursus data: 22-26 augustus 2016
  • Deadline voor registreren: 1 mei 2016
  • Locatie: Utrecht centrum, the Netherlands
  • Kosten: 500 EUR (cursus + cursus materiaal)

Lees meer en registreer online via de Utrecht Summer School website hier!