11 mei 2017

Subsidie OCW voor onderwijsproject Public and International Law

Het ministerie van OCW heeft het projectvoorstel Public and International Law van Stefanie Jansen-Wilhelm en Otto Spijkers (Rechtsgeleerdheid) goedgekeurd. Zij deden hun voorstel in het kader van de subsidieregeling Open en Online Onderwijs. In totaal zijn er 55 projectvoorstellen ingediend. Hiervan heeft de minister er 11 gehonoreerd, waarvan 2 van de Universiteit Utrecht.

Het project gaat over het inzetten van verrijkte kennisclips (circa 10 minuten per clip) in het onderwijs. Hierin worden in het Engels leerstukken van het internationaal publiekrecht uitgelegd. Ook worden er kortere clips (‘bites’, circa 2-3 minuten per clip) gemaakt over lastige onderwerpen in het vak Public International Law (eerste jaar Bachelor Rechtsgeleerdheid en Utrecht Law College) en in de master Public International Law.

De clips dragen bij aan betere studieresultaten van onze studenten. Daarnaast is het mooie exposure voor de master Public International Law.