12 mei 2017

Stylistics: Critical Concepts in Linguistics

Prof. dr. Michael Burke
Prof. dr. Michael Burke

Prof. dr. Michael Burke (hoogleraar Retorica en honoursdecaan bij de Universiteit Utrecht) stelde de vierdelige bundel Stylistics: Critical Concepts in Linguistics samen waarin de belangrijkste ontwikkelingen en verworvenheden in de stilistiek uiteengezet worden.

 

 

Lees meer over deze publicatie in het Engels.