15 oktober 2012

Studieprijs Stichting Praemium Erasmianum voor Irene van Renswoude

Studieprijs Stichting Praemium Erasmianum voor Irene van Renswoude

Dr. Irene van Renswoude (cum laude gepromoveerd bij het Onderzoekinstituut voor Geschiedenis en Cultuur), heeft een van de vijf prestigieuze studieprijzen van 2012 van de Stichting Praemium Erasmianum gewonnen. Ze krijgt de prijs voor haar proefschrift Licence to speak. The rhetoric of free speech in late Antiquity and early Middle Ages (2011), dat zal worden uitgegeven door Cambridge University Press.

In haar dissertatie stelt Van Renswoude dat de waarden en normen die we tegenwoordig associëren met vrije meningsuiting, zoals moed, oprechtheid en autheniticiteit, gestalte kregen in een retorische praktijk die ontstond in de Oudheid en die voortleefde in de vroege Middeleeuwen. Ze weerlegt het gangbare beeld dat de retorische principes van vrije meningsuiting na de Oudheid verdwenen en pas in de Renaissance werden 'herontdekt'. Van Renswoude schreef haar proefschrift bij het Onderzoekinstituut voor Geschiedenis en Cultuur onder supervisie van promotores prof. dr. Mayke de Jong, prof. dr. Arpad Orbàn en prof. dr. Marco Mostert.

Studieprijzen Praemium Erasmianum

Stichting Praemium Erasmianum kent jaarlijks maximaal vijf Studieprijzen toe voor bijzondere dissertaties op het gebied van de geesteswetenschappen en de maatschappij- en gedragswetenschappen. De Studieprijs bestaat uit een geldbedrag van € 3.000 en een oorkonde. In 2012 zijn 38 voordrachten ontvangen, waaruit vijf winnaars zijn geselecteerd. Belangrijk criterium voor de bekroning van de proefschriften is de casusoverstijgende behandeling van het onderwerp en het bredere belang van het boek voor andere disciplines. De prijzen worden tijdens een feestelijke jubileumbijeenkomst uitgereikt op donderdag 6 december 2012 om 14:30 uur in het West-Indisch Huis, Herenmarkt 99 te Amsterdam.

Irene van Renswoude is momenteel werkzaam als postdoc onderzoeker in het VIDI-project 'Marginal Scholarship. The Practice of Learning in the Early Middle Ages (c. 800-c. 1000)' van prof. dr. Mariken Teeuwen (Universiteit Utrecht / Huygens ING). Daarnaast is ze promovendicoördinator bij het Instituut voor Theologisch en Godsdienstwetenschappelijk Onderzoek (INTEGON) aan de Universiteit Utrecht.