Studiedag over het EU-Grondrechten Handvest bij het Montaigne Centrum

Studiedag over het EU-Grondrechten Handvest
Deelnemers aan het project ‘The Charter of Fundamental Rights of the European Union in action’

Het Montaigne Centrum is samen met de universiteit van Coimbra (Portugal), de universiteit van Szczecin (Polen) en het Human Rights Institute of Catalonia (Spanje)  partner bij het DG-Justice onderzoeksproject ‘The Charter of Fundamental Rights of the European Union in action’. Deelnemers hieraan hielden onlangs een studiedag.

Rechters, advocaten en openbaar aanklagers

Het doel van het DG-Justice project is om de kennis en het bewustzijn over het EU-Grondrechtenhandvest bij juridische actoren binnen de EU te vergroten. Om dit doel te bereiken zijn de afgelopen maanden in de betrokken landen studiedagen voor rechters, advocaten en openbaar aanklagers georganiseerd. 

Op maandag 29 januari 2018 vond in het kader van dit project in Utrecht een Exchange Experience Workshop plaats. Tijdens deze workshop zijn uit alle partnerlanden deelnemers van de studiedagen bij elkaar gekomen om ervaringen uit te wisselen over de toepassing van het Handvest. José Manuel Pureza (Universiteit van Coimbra), Bas van Bockel (Universiteit Utrecht) en Manon Julicher (Universiteit Utrecht) hebben keynotes gegeven over enkele interessante aspecten van het Handvest. Verder hebben de deelnemers overzichten aan elkaar gepresenteerd over de specifieke toepassing van het Handvest in hun land. Het was een zeer geslaagde dag waarbij vele vernieuwende inzichten zijn opgedaan die de  kennis en het bewustzijn over het Handvest in de toekomst kunnen vergroten