15 juni 2018

Studenten minor Creative Cities halen het AD

Een groep studenten uit de minor Creative Cities die zichzelf de ‘Counterplanners’ noemt, heeft het nieuws gehaald met een kritische interventie in de publieke ruimte. Ze protesteerden daarmee tegen het feit dat de stad Utrecht te makkelijk oude gebouwen sloopt die als broedplaats dienen voor kunstenaars en culturele ondernemers.

Met een banner die op het eerste gezicht niet te onderscheiden valt van de officiële banners en billboards waarmee de Gemeente Utrecht bouwprojecten aankondigt, vragen studenten Abigail Tjhay, Sanne van Drenth en Ivo Keulen op bijzondere wijze aandacht voor dit probleem. De groep doet dat bij de bouwplaats bij de zogenaamde NPD-strook (een herontwikkelingsgebied) aan de Zamenhofdreef in Utrecht Overvecht. De studenten verspreidden zelf een persbericht en hun actie werd opgepikt door het AD Utrecht dat er op hun website aandacht aan besteedde.

Wij willen dat meer aandacht is voor het feit dat nieuwbouw samengaat met de vernieling van culturele identiteit.

Kritische interventies in de stad

De drie studenten ontwikkelden deze interventie in het kader van de cursus The City as Stage: Critical Interventions in Public Space, onderdeel van de minor Creative Cities en een initiatief van het departement Media en cultuurwetenschappen in samenwerking met Geografie en Sociale Wetenschappen. In deze minor, en in deze cursus in het bijzonder, worden studenten in groepjes uitgedaagd om niet alleen op kritische wijze na te denken over stedelijke vraagstukken en de rol die kunst, media en technologie daarin kunnen spelen, maar ook om door creative interventies in de stad zelf in actie te komen voor datgene waar zij zich zorgen over maken, aandacht voor willen vragen of kritiek op hebben.