Studenten Frans winnen Prijs Bijzondere Verdienste ten tijde van corona

Prijsuitreiking van de prijs Bijzondere Verdienste ten tijde van corona

Op dinsdag 7 september reikte vice-decaan Martha Frederiks de prijs Bijzondere Verdienste ten tijde van corona uit tijdens de facultaire jaaropening aan studenten Franse taal en cultuur, voor hun boekje ‘Guide de voyage immobile’. Dit boekje staat, perfect passend in de coronatijd, vol met reistips waarvoor géén fysieke verplaatsing nodig is. Het boekje is gemaakt door studenten, voor alle studenten van de opleiding Frans, om hen op te beuren en te inspireren in coronatijd.

Guide de voyage immobile

Rozanne Versendaal over de cursus Invitation au voyage

Rozanne Versendaal, docent: “Het vak Invitation au voyage gaat over reizen en reisliteratuur. Als docent wist ik dat dit vak juist in coronatijd aan belang zou kunnen winnen en zeer interessante discussies zou kunnen opleveren. Met de destijds strikt geldende reisbeperkingen, zag ik de cursus als een kans om met de studenten samen het begrip ‘reizen’ te herijken.

Door middel van het op het eerste gezicht zeer paradoxale, wellicht zelfs oxymorische concept ‘voyage immobile’, een uitdrukking die wordt toegeschreven aan filosofen en dichters Paul Valéry, Gilles Deleuze en Fernando Pessoa, zijn de studenten aan de hand van primaire teksten gaan nadenken de mogelijkheid tot reizen zonder geografische verplaatsing. Tijdens de cursus hebben de studenten zich vol overgave en enthousiasme op deze complexe, maar spannende uitdaging gestort.”

Tess van Buuren over het project

Tess van Buuren, student: “Het project was heel leuk, en het heeft ons geholpen om op een creatieve manier met Frans bezig te zijn. Het was fijn om in coronatijd met een groepje samen te werken aan een prikkelend en creatief project, en niet alleen achter je laptop te werken. Iedereen was meteen enthousiast. In het begin vonden we de opdracht wel lastig, we hebben meerdere keren moeten brainstormen, maar door de breedte kon iedereen een geschikt onderwerp vinden om over te schrijven.

Zelf deed ik naast deze cursus een kunstminor, die we goed konden gebruiken. Met mijn groepje heb ik over Van Gogh geschreven. Andere groepjes schreven over o.a. de interieurs van dure huizen in Frankrijk, virtuele tentoonstellingen, tips om dichtbij huis ontdekkingen te doen, en ideeën om het buitenland dichterbij te brengen door eten en drank. Wat leuk was, is dat ook enkele docenten van de opleiding stukjes hebben geschreven, waardoor wij deze docenten weer beter leerden kennen.

Onze medestudenten vonden het een geslaagd boekje. Zo hoorden we bijvoorbeeld dat eerstejaarsstudenten zich hebben verlekkerd aan huizen op de Franse Funda. Het doel, het opbeuren van onze medestudenten, is goed gelukt.’’

Lees het prijswinnende boekje

Hier vind je het boekje ‘Guide de voyage immobile’. Het boekje is een toegankelijke, laagdrempelige manier om concreet met het concept ‘voyage immobile’ aan de slag te gaan.

Uit het juryrapport

Guide getuigt van grote creativiteit

De jury vond “de ‘Guide de voyage immobile’ getuigen van grote creativiteit van studenten. De gids is mooi, veelkleurig en veelzijdig vorm gegeven en onderstreept de kracht van verbeelding. Doordat de Guide werd verspreid onder alle studenten Frans, overstijgt het project het niveau van de cursus. De jury was in het bijzonder onder de indruk van wijze waarop de auteurs van de Guide corona en onderwijs met elkaar wisten te verbinden en daardoor hebben bijgedragen aan de reflectie over de impact van corona op zowel onderwijs als op het persoonlijk leven van docenten en studenten. Ook prijst de jury de creatieve en intellectuele verwerking van het onderwijs in de gids.

Juist vanwege deze creatieve en intellectuele verwerking van zowel onderwijsinhoud als de impact van corona op onderwijs en leven was de jury unaniem van mening om de studenten van: ‘Guide de voyage immobile’ de GW prijs voor bijzondere verdiensten ten tijde van corona toe te kennen.”

Juryleden

De jury bestond uit twee studenten, Rosa Bos, studentvertegenwoordiger in de Board van Onderwijsdirecteuren en Chiara Stam, voorzitter studentgeleding Faculteitsraad, twee onderwijsdirecteuren, Dieuwke van der Poel en Sigrid Merx, de secretaris van de Board Martine Paulissen en twee vice-decanen, Ted Sanders, en Martha Frederiks.

De jury ontving een drietal voordrachten, en vond het moeilijk om te kiezen. Het juryrapport is terug te lezen in de PDF bij dit bericht. 

De prijswinnende studenten

Studenten die in blok twee van het cursusjaar 2020-2021 het vak Invitation au voyage hebben gevolgd: Anne Brouwer, Tess van Buuren, Swen van Geel, Sterre ‘t Hart, Dounia Laaouina, Jente Ligthart, Clarien Twigt, Yaël-Naomi van Den Born, Anna Verhoeven, Mark Wijnholt, Freek Wolter, Ahmed Zekhnini, Anna Zwart, Anne ter Welle, Pol van Tilburg, Naomi van de Braak, Inge van de Bruinhorst en Adelinde van der Haar.

De prijswinnende studenten geven het gewonnen geldbedrag (€ 500) aan Cercle, de studievereniging van Franse taal en cultuur, zodat het ten goede komt aan alle studenten Frans.

Over de prijs Bijzondere Verdienste ten tijde van corona

De anderhalf jaar die achter ons ligt, is een bijzondere periode geweest. Een periode die van iedereen,- studenten, docenten, ondersteunend personeel, en bestuurders- veel creativiteit, flexibiliteit, en doorzettingsvermogen heeft gevraagd en nog steeds vraagt.

Individuele studenten en groepen van studenten en docenten ondernamen allerlei initiatieven om elkaar en anderen een hart onder de riem te steken in deze ingewikkelde en voor velen eenzame periode. Dit bracht de Board van Onderwijsdirecteuren op het idee om een Studentenprijs Bijzondere Verdienste ten tijde van corona in stellen, om zo een student, een groep studenten of een studievereniging van de Faculteit Geesteswetenschappen die zich gedurende de coronapandemie op bijzondere wijze heeft ingezet voor anderen in de samenleving, binnen of buiten de UU te onderscheiden.