Streepjescode visualiseert gevolgen zeespiegelstijging en aanpassingsstrategieën op de ecologie in kustgebieden

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht (hoofdauteur Anouk Timmerman) en Deltares hebben een nieuwe methode ontwikkeld die de gevolgen van zeespiegelstijging en aanpassingsstrategieën op de ecologie van kustgebieden kan visualiseren. Gevolgen van maatregelen, zoals het afsluiten van het Waddengebied van de Noordzee, zijn door middel van deze methode gevisualiseerd. Maar ook op internationale schaal is deze aanpak inzetbaar. Het paper dat deze methode beschrijft is op 23 mei verschenen in het vakblad Ocean & Coastal Management.

Toegepast op het Waddengebied

‘De effecten op de ecologie worden vaak nog niet meegenomen in studies die zeespiegelstijging en eventuele maatregelen bestuderen. Wij hebben een methode ontwikkeld om deze effecten op een ruimtelijke manier te visualiseren. Deze methode is als voorbeeld toegepast voor verschillende scenario’s op het Waddengebied,’ aldus Timmerman. De visualisatie bestaat uit een soort streepjescode, vergelijkbaar met de eerder verschenen warming stripes ontwikkeld door klimatoloog Ed Hawkins. Een van de scenario’s die werd gevisualiseerd is het aanleggen van een barrière tussen de Waddenzee en de Noordzee. ‘In de afbeelding is te zien dat tot en met 2050 een grote variëteit in het Waddengebied te zien is. Na het afsluiten van de Waddenzee neemt deze variëteit echter gauw af, waardoor het Waddengebied zoals wij het nu kennen zal verdwijnen. Ook in het scenario met een open Waddenzee en de Friese dijken doorgebroken zijn er grote veranderingen in de verspreiding van de leefgebieden te zien als we niets doen,’ legt Timmerman uit.
 

Visualisatie van de gevolgen voor leefgebieden in het Waddengebied voor twee verschillende aanpassingsstrategieën, rekening houdend met een gemiddelde zeespiegelstijging. Het heden, het jaar 2100 en 2200 zijn in kaart gebracht.

Breed toepasbaar

Deze manier van visualiseren kan dienst doen als communicatiemiddel naar beleidsmakers en de maatschappij. Het geeft een eerste verkenning van welke gevolgen maatregelen voor een gebied hebben. Timmerman vertelt: ‘Doordat deze methode gebaseerd wordt op vrij gemakkelijk verkrijgbare data is het een heel breed toepasbare tool, die ook verheldering kan bieden aan de maatschappij.’ Marjolijn Haasnoot, universitair hoofddocent Delta’s & Global Change en begeleider van Anouk Timmerman vult aan: ‘Mijn droom is dat deze methode in de toekomst wordt ingezet om visualisaties te realiseren voor kustgebieden over de hele wereld.’

Publicatie

Anouk Timmerman, Marjolijn Haasnoot, Hans Middelkoop, Tjeerd Bouma, Sadie McEvoy, 2021.
Ecological consequences of sea level rise and flood protection strategies in shallow coastal systems: A quick-scan barcoding approach. Ocean & Coastal Management, https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2021.105674