6 september 2017

Strategieplan Geowetenschappen: “Behoud van kwaliteit staat voorop”

De faculteit is gezond en gedijt goed. Hoe zorgen we ervoor dat we succesvol blijven in onderwijs en onderzoek? En hoe zorgen we ervoor dat dit in samenspraak blijft gaan met alle medewerkers en studenten? Dit lees je in het nieuwe Strategieplan Geowetenschappen dat per vandaag online beschikbaar is. Decaan Piet Hoekstra vertelt over de totstandkoming en het doel van het plan.

“Het Strategieplan Geowetenschappen is opgesteld voor en door medewerkers en belanghebbenden van de faculteit Geowetenschappen”, legt Hoekstra uit. “Zowel wetenschappelijk als ondersteunend personeel, maar ook studenten, docenten, de faculteitsraad, en externe partijen met wie we samenwerken.”

“Wat ik fijn vond waren de ontbijtsessies die we hebben georganiseerd waar zowel het wetenschappelijk personeel als ondersteunend personeel bij elkaar zat. Je zag dat er meer begrip voor elkaar ontstond. Ook hebben we gepraat met onder andere bedrijven, lokale overheden, kennisinstellingen en andere organisaties. Dat gaf soms verrassende inzichten. Zo bleek bijvoorbeeld dat gemeentes wel degelijk veel waarde hechten aan Engelstalig onderwijs, terwijl dat bij ons nog wel eens een discussiepunt is.”

Leidraad

“Het plan schetst op hoofdlijnen waar we met de faculteit in vijf jaar tijd heen willen”, vertelt Hoekstra. “Wij hebben zelf via het universitair strategisch plan kaders gekregen, en met ons facultair plan bieden we een leidraad aan de departementen. Dat betekent niet dat ze die strikt moeten volgen. De departementen zullen zelf moeten gaan nadenken over hun inhoudelijke invulling van onderwijs en onderzoek. Maar het is een traject waar we gezamenlijk doorheen gaan, en dat lukt alleen door samen te werken.”

Hoekstra vindt het strategieplan absoluut niet overbodig. “We zijn al een heel succesvol opererende organisatie. We doen wereldwijd toponderzoek, de faculteit is financieel gezond, en zijn maatschappelijk betrokken. Maar die kwaliteit willen we wél behouden.”

Kwaliteit boven kwantiteit

“Juist omdat we zo’n gezonde organisatie zijn, groeien we hard”, vervolgt hij. “En dat is erg belangrijk om rekening mee te houden. Groei is in hier geen doel op zich, maar het resultaat van de inzet van talloze talentvolle en gemotiveerde medewerkers. Het gaat ons niet om kwantiteit, het gaat om kwaliteit. Kijk bijvoorbeeld naar de start van de nieuwe opleiding Global Sustainability Science, waar driehonderd nieuwe studenten op afkwamen. Om de kwaliteit van zo’n nieuwe opleiding te kunnen waarborgen waren we in het tweede jaar gedwongen om een numerus fixus aan te vragen. Als we dat niet gedaan hadden, konden we de kwaliteit waar de studenten recht op hebben niet waarborgen.

Nauwe samenwerking

Maar wat betekent dit nu voor de individuele medewerker? Hoekstra vertelt: “Laat ik daarvoor een vrij controversieel onderwerp pakken als voorbeeld: werkdruk. Hierin zullen we een aantal dingen in nauwe samenwerking tussen faculteit, departementen en medewerkers op moeten lossen. In theorie kunnen we best nog wat mensen aannemen om de werkdruk te verlagen, maar daarmee lossen we het probleem lang niet altijd op. Even afgezien van het feit dat het lastig blijkt om in verschillende disciplines goede nieuwe mensen te vinden. Een tijdje terug hadden we zelfs anderhalf A4 met onvervulde vacatures. We moeten dus samen blijven nadenken over andere manieren van werken.”

Goed geslaagd

“Ik vond het fijn om te merken hoe we iedereen in de totstandkoming hebben kunnen horen”, besluit Hoekstra. “Met zoveel partijen een plan creëren is lastig, keuzes maken is immers onvermijdelijk. Ik was er dus een beetje voor beducht dat we niet iedereen tevreden konden stellen. Maar ik heb wel de indruk dat we daar als faculteit goed in zijn geslaagd.”