Steun voor onderzoek naar relatie hulphond – veteraan met PTSS

Een consortium aan maatschappelijke partners, waaronder Defensie, Stichting Hulphond Nederland, het Karel Doorman fonds, Triodos Foundation en Royal Canin ondersteunt gezamenlijk het onderzoekstraject van de faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht naar de interactie tussen hulphonden en veteranen met posttraumatische stressstoornis (PTSS). Het doel van het onderzoek is om het mechanisme van de interactie tussen mens en dier zichtbaar te maken en objectief te kunnen meten. Dit om de inzet van hulphonden bij veteranen nog verder te optimaliseren, zodat deze zo goed mogelijk aansluiten bij de individuele behoefte van de veteraan.

Samenwerkingspartners V-PWR

V.l.n.r.: Wolf de Wilde-Veteranen Instituut en hulphond Zayne, Bram van Schaik-Royal Canin, Minister Ank Bijleveld-Ministerie van Defensie, Rudolph Strickwold-Stichting Hulphond, Jacques Brandt-Karel Doorman Fonds, Eric Vermetten-MGGZ, Nienke Endenburg-faculteit Diergeneeskunde, Emmy van Houtert-faculteit Diergeneeskunde, Hans van Griensven-Inspecteur Generaal der Krijgsmacht en Joris Wijnker-faculteit Diergeneeskunde.

De urgentie voor dit project is hoog, dat vind ook luitenant-generaal Hans van Griensven, Inspecteur Generaal der Krijgsmacht: “Elk jaar zetten Nederlandse militairen zich in voor vrede en veiligheid in de wereld. Soms maakt een militair tijdens een missie dusdanig ingrijpende gebeurtenissen mee, dat hij of zij hiervan mentaal of fysiek beschadigd raakt, wat kan leiden tot een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Voor een veteraan die via de conventionele weg uitbehandeld is, kan een hulphond dé oplossing betekenen.” Van Griensven gaat steun aan dit onderzoek verlenen. “Wij vinden het belangrijk dat ook de beschadigde militairen die zich jarenlang hebben ingezet om de Nederlandse maatschappij te beschermen, na afloop van hun diensttijd zelfredzaam kunnen zijn in juist deze maatschappij.” Ook de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers BNMO, ondersteunt dit onderzoeksproject. Algemeen voorzitter generaal majoor b.d. Bert Dedden: “Wij hebben voor onze leden al een speciaal programma opgezet rond hulphonden, omdat we uit ervaring weten dat een servicehond voor de getraumatiseerde veteraan het verschil kan maken.”

Metingen bij hond én veteraan

Dr. Joris Wijnker, majoor-dierenarts bij Defensie en onderzoeker bij de faculteit Diergeneeskunde, is projectleider van het Veteranen-PTSS-Werkhonden-Research Project: V-PWR. “We zien dat de hulphonden die geplaatst zijn bij veteranen met PTSS een positieve invloed op hun leven hebben. Deze positieve resultaten zijn vooral gebaseerd op subjectieve ervaringen en zelfreflectie.” Het onderzoek richt zich op meer en beter inzicht in de interactie tussen veteraan en hulphond. Wijnker: “We starten ons onderzoek met het meten van een aantal parameters. Hierbij kun je denken aan hartslag, bloeddruk, het bewegingspatroon en andere stressindicatoren zoals het hormoon cortisol. Vergelijkbare metingen willen we ook bij de hond gaan uitvoeren. Met behulp van onder andere smartwatches maken we daarmee inzichtelijk hoe de veteraan en de hulphond zich fysiek en mentaal voelen. Naast militairen is er ook bij de andere geüniformeerde beroepen zoals politie, brandweer en ambulancedienst een toenemende aandacht voor dit probleem. Ook hier zijn veel mensen die kampen met de gevolgen van PTSS.”

Joris Wijnker, V-PWR
Joris Wijnker

Crowdfundingsactie voor verder onderzoek

Het project is afhankelijk van externe financiering. “Zonder de financiële bijdragen van onze partners zou het niet mogelijk zijn om dit onderzoek uit te voeren. Dus hoe meer steun in de vorm van donaties wij ontvangen, hoe meer onderzoek wij kunnen doen, en hoe beter wij veteranen met PTSS, en straks ook andere geüniformeerden kunnen helpen. Via Vrienden Diergeneeskunde, het goede doelen fonds van de faculteit Diergeneeskunde, kan iedereen die veteranen een warm hart toedraagt een bijdrage leveren aan ons onderzoek. Zo kunnen wij met z’n allen iets terug geven aan de dappere mannen en vrouwen die onze samenleving beschermen.”

Een bijdrage leveren kan via www.vriendendiergeneeskunde.nl.

De faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht is hèt veterinaire kenniscentrum van Nederland. Diergeneeskunde biedt innovatief en onafhankelijk onderzoek, topreferente zorg aan dieren en kwalitatief hoogstaand onderwijs. Vanuit haar veterinaire expertise draagt Diergeneeskunde bij aan maatschappelijke vraagstukken waarin de gezondheid en het welzijn van dieren, in relatie tot mensen en tot hun omgeving, centraal staan. Dit is van groot belang, want veel humane gezondheids- en welzijnsvraagstukken hangen samen met vraagstukken rond diergezondheid. Uniek aan Diergeneeskunde is dat het kennis en expertise van dieren op alle niveaus heeft: van cel tot organisme tot populatie. Diergeneeskunde bekleedt de vijfde plaats van de QS World University Rankings.