16 juni 2017

Sterre Leufkens: de Nederlandse taal nog altijd heel vitaal

© iStockphoto.com/middelveld
© iStockphoto.com/middelveld

Men gelooft maar wat graag dat de Nederlandse taal bedreigd wordt door het Engels. Maar wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat het Nederlands er juist heel goed voor staat, zegt dr. Sterre Leufkens (Language structure: variation and change) in een blog.

Dr. Sterre Leufkens
Dr. Sterre Leufkens

Volgens het publieksrapport 'De Staat van het Nederlands' van de Taalunie heeft het Nederlands weinig te vrezen: de meeste Nederlanders en Vlamingen gebruiken in het overgrote merendeel van de situaties gewoon het Nederlands, en onze taal staat er met 24 miljoen sprekers sterker voor dan ooit tevoren. Goed nieuws dus, maar waarom wil men dan toch zo graag het tegendeel horen?

False balance

Volgens Leufkens mogen de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek uiteraard altijd ter discussie staan, "maar framing van onderzoeksresultaten als een bediscussieerbare stelling is simpelweg misleidend". Ze noemt dit de 'false balance': je presenteert de twee kanten in een discussie als gelijkwaardig, terwijl die in feite helemaal niet even gelijk zijn. "Het is goed om een tegenstem te laten horen, maar vertel erbij dat het één tegenstem is, tegenover brede consensus onder experts", waarschuwt de taalwetenschapper dan ook.