Statement Hub Gender and Diversity

© iStockphoto.com/VLIET

De recente ontwikkelingen naar aanleiding van de wereldwijde antiracisme protesten tonen eens te meer dat er na decennia van op sociale rechtvaardigheid gerichte strijd, nog steeds een zeer lange weg te gaan is. Recente onderzoeken tonen aan dat discriminatie en racisme ook in Nederland een groot structureel probleem vormen en dat een open en inclusieve samenleving met gelijke kansen voor iedereen, ongeacht ras, afkomst, gender, religie, geaardheid, beperking, etc., nog steeds een wensdroom is voor velen (SCP, College voor de Rechten van de Mens, Ministerie van Binnenlandse Zaken).

Multidisciplinair onderzoek laat zien dat systemisch racisme en discriminatie diepgeworteld zijn in publieke, sociale, culturele en economische structuren. Dit zien we terug op de arbeidsmarkt, de woningmarkt, de consumentenmarkt, in het onderwijs, de gezondheidszorg, de politiek, de culturele sector, overheidsinstanties als de belastingdienst en de politie en in een complex van andere lokale, regionale, nationale en globale instituties waarvan we als burger deel uitmaken of mee te maken krijgen.

 

In de afgelopen twintig jaar is er veel wetenschappelijk onderzoek verricht waaruit blijkt dat

  • concepten als diversiteit/inclusie vaak buzzwords zijn, en lang niet altijd verwijzen naar concrete praktijken en maatregelen (zie bijvoorbeeld: Ahmed 2012; Alexander 2005; Dobbin & Kalev 2016; Kaiser et al 2013);

 

  • verdienste en competentie mede zijn gekleurd door raciale en genderspecifieke connotaties en dat het daarom noodzakelijk is binnen het onderwijs zowel op het niveau van docenten als van studenten rigoureus inclusieve wervingspraktijken te creëren, zo ook in de politiek, het bedrijfsleven, culturele instellingen en zorginstellingen, etc. (zie bijvoorbeeld: Blommaert et al 2014; Buikema et al 2019; Ceci & Williams 2011; Cejka & Eagly 1999; Crew 2020; De Goede et al 2016; Leslie et al 2015; Van Veelen & Derks 2019; Ter Borg 2020);

 

  • er op weg naar een meer inclusieve samenleving effect te verwachten is van specifiek op insluiting en op de bestrijding van discriminatie gerichte institutionele structuren zoals quota, support systems, meldpunten, vertrouwenspersoon met handelingsmogelijkheden, monitoring en handhavingssystemen. (zie bijvoorbeeld Böcker et al 2019; Senden & Kruisinga 2018; VSNU et al 2019; Williams 2014).

 

Ter bevordering van een open en inclusieve samenleving, blijven wij ons als Hub Gender & Diversity onverminderd inzetten voor de verspreiding van onze onderzoeksresultaten gericht op het geven van beleidsadviezen (zie bijvoorbeeld SER, NTR) en institutionele verandering (zie bijvoorbeeld het NEMA manifest, in de NRC  en in de Volkskrant).