Statement Academische Vrijheid leergang Onderwijsdirecteuren

Tijdens de afsluitende bijeenkomst van de leergang voor Onderwijsdirecteuren, op 20 november 2019, stond het thema academische vrijheid centraal. Het ging onder meer over hoe onze universiteit zich verhoudt tot uit de VS overwaaiende trend van het creëren van 'safe spaces', met 'trigger warnings' en 'de-platforming'.

Tijdens de bijeenkomst spraken de deelnemers via Skype met John Ellison van de University of Chicago over hun positie en praktijken in deze. De opbrengst van deze discussie is uiteindelijk een statement van de deelnemers aan de leergang over Academische Vrijheid. De publicatie van de column van de rector in de DUB daags na deze bijeenkomst sloot wonderwel goed aan bij deze discussie. De onderwijsdirecteuren en de leergangbegeleiders, Harold van Rijen en Wieger Bakker, hopen van harte dat dit statement zal bijdragen aan de dialoog tussen onderwijsdirecteuren, aan het gesprek binnen de bredere UU-gemeenschap van staf en studenten, en aan de publieke standpuntbepaling door de UU, nationaal en internationaal.

Het statement is hier te lezen.