Farmaceutisch onderzoekers Universiteit Utrecht winnen Venture Challenge

Dr. Nathaniel Martin, Timo Koopmans & Laurens Kleijn

Dr. Nathaniel Martin van de Universiteit Utrecht en zijn promovendi Timo Koopmans en Laurens Kleijn, hebben de Venture Challenge van de Top Sector Life Sciences gewonnen met hun startup Synamp Pharmaceuticals. De startup is het directe resultaat van het fundamentele onderzoek van Martin en zijn groep naar nieuwe antibiotica. De drie winnaars kregen een cheque van 25.000 euro voor hun onderneming.

Nathaniel Martin, Timo Koopmans en Laurens Kleijn richtten Synamp Pharmaceuticals vorig jaar op, in verband met de patentering van een nieuwe klasse van antibiotica die zij ontwikkelden. De basis hiervan is het natuurlijke peptide nisine, dat zeer effectief een grote groep – de zogeheten Gram-positieve - bacteriën uitschakelt. “Probleem is dat nisine in ons lichaam niet stabiel is, maar wij zijn er in geslaagd het peptide zo aan te passen dat we nu verschillende vormen hebben die in bloed langere tijd stabiel zijn. Deze nieuwe varianten behouden de antibacteriële activiteit van nisine, maar zijn door hun aangepaste eigenschappen geschikter als klinisch antibioticum”, aldus Martin.

VRE en MRSA

Komend jaar wordt onderzocht of de tot nu toe ontwikkelde vormen ook in dieren stabiel en actief zijn. Daarnaast blijft promovendus Laurens Kleijn onderzoek doen naar andere potentieel interessante nisine-derivaten. De nieuwe antibiotica op basis van nisine zou onder meer ingezet kunnen worden tegen bacteriën die resistent geworden zijn. Bekende voorbeelden zijn vancomycine-resistente enterokok (VRE) en meticilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA), die voor patiënten met een sterk verminderde weerstand dodelijk kunnen zijn.

VIDI

Het onderzoek naar de nieuwe antibiotica startte met de gehonoreerde VIDI-aanvraag voor Martin, waarop hij onder meer promovendus Timo Koopmans aanstelde. Aanvankelijk probeerden ze een deel van nisine helemaal synthetisch na te maken, maar dat was niet succesvol. Koopmans vond echter wel een goede manier om het natuurlijke product aan te passen, een succes dat dus niet alleen werd bekroond met een publicatie in JACS, maar ook met een patent.

Eerste medewerker

Koopmans promoveert 27 januari aanstaande en is onlangs in dienst getreden als de eerste medewerker van Synamp. De financiering van de startup is afkomstig van de drie grondleggers en private investeerders in hun omgeving. De cheque van de Venture Challenge is dus een zeer welkome aanvulling.

Ideeën genoeg

Komend jaar wordt spannend, omdat grotere investeerders naar verwachting pas interesse hebben als de werking in dieren is aangetoond. “Dat zou geweldig zijn, maar we weten natuurlijk dat de fail rate in medicijnontwikkeling 90 procent is”, vertelt promovendus Laurens Kleijn. “Dan moeten we dus minstens 10 producten ontwikkelen”, reageert Koopmans. “Ideeën genoeg in onze groep!”

Venture Challenge

De Venture Challenge LifeSciences@ Work wordt twee keer per jaar georganiseerd. Uit de startups die zich aanmelden worden zes kandidaten geselecteerd. In twee workshops van drie dagen gaan ze onder deskundige begeleiding aan de slag met hun Venture plan. In de finale moeten ze hun startup pitchen voor een jury van biotech-ondernemers. Zie voor meer informatie de website van LifeSciences@Work.

Meer informatie

  • Dr. Nathaniel Martin studeerde en promoveerde in zijn geboorteland Canada. Na een driejarige postdoc aan de University of Berkeley (Verenigde Staten) kwam hij naar de Universiteit Utrecht. In 2010 verwierf hij een VIDI van onderzoekfinancier NWO voor zijn voorstel ‘Binding to Bacterial Building Blocks’. Martin werd afgelopen jaar door de studenten van Moleculair Life Sciences verkozen tot docent van het jaar.
  • Timo Koopmans behaalde zijn bachelordiploma Scheikunde en zijn masterdiploma Drug Innovation aan de Universiteit Utrecht. Hij promoveert 27 januari op het proefschrift ‘Towards New Peptide-Based Therapeutics and Tools for Chemical Biology’. Zie ook zijn publicatie in JACS.
  • Laurens Kleijn is in 2013 gestart met zijn promotietraject, waarvoor hij een Bijvoet-NWO PhD beurs verwierf. Ook hij studeerde aan de Universiteit Utrecht en koos na zijn bachelor Scheikunde voor het masterprogramma Drug Innovation, dat hij cum laude afrondde.
  • Synamp Pharmaceuticals
Meer informatie
Synamp Pharmaceuticals