Start Nederlandse InclusiviteitsMonitor: onderzoek naar inclusiviteit bij Nederlands bedrijfsleven

De Universiteit Utrecht lanceert samen met ADG dienstengroep de Nederlandse InclusiviteitsMonitor (NIM). Universiteitshoogleraar en sociaal psycholoog Naomi Ellemers is mede-initiator van het NIM en staat aan het hoofd van het onderzoeksteam. “We gaan beleidsvorming en -uitvoering van inclusief werkgeverschap onderzoeken. Ook zullen we op dit terrein werkgevers adviseren. Daarnaast publiceren we jaarlijks de Nederlandse InclusiviteitsMonitor: een stand van zaken rondom inclusief ondernemen bij Nederlandse werkgevers.”

Steeds meer organisaties en bedrijven raken doordrongen van het belang van een divers en inclusief personeelsbestand: niet zelden blijkt een diverser en inclusiever werknemersbestand de sleutel tot meer innovatie, meer flexibiliteit, en een beter bedrijfsresultaat. De uitvoering van goed en efficiënt inclusiviteitsbeleid lukt echter lang niet altijd, laat staan dat de gehoopte meerwaarde van diversiteit wordt gerealiseerd. Soms leiden jarenlange, kostbare inspanningen tot weinig resultaat en worden maatregelen teruggedraaid, of is het falende diversiteitsbeleid een bron van negatieve publiciteit.

Het inclusiviteitsbeleid van de werkgevers wordt op de werkvloer onderzocht.

Wetenschap op de werkvloer

Om inclusiviteitsbeleid meer kans op slagen te geven, slaan de wetenschap en het bedrijfsleven de handen ineen. De NIM heeft als doel wetenschappelijke kennis over diversiteit en inclusiviteit te verbinden met vragen die er op dit gebied leven in de praktijk. Daartoe gaan Ellemers en haar collega’s onder meer bij bedrijven langs. “Op de werkvloer onderzoeken we het inclusiviteitsbeleid van de werkgevers, of dit beleid daadwerkelijk wordt uitgevoerd en de effectiviteit ervan. We nemen hierbij instroom, inclusie, doorstroom en uitstroom mee, en doen concrete aanbevelingen.”

Meerwaarde

De NIM is een initiatief van de Universiteit Utrecht en ADG dienstengroep. ADG dienstengroep is een grote Nederlandse werkgever met meer dan 50.000 medewerkers met een enorme diversiteit. Zij werken al jaren aan inclusief werkgeverschap en ervaren de meerwaarde hiervan. 

De NIM wordt ondersteund door de AWVN, MKB Nederland, VNO-NCW, Diversiteit in Bedrijf, de Start Foundation en de Nationale Politie. Werkgevers die willen weten of hun inclusiviteitsbeleid bijdraagt aan hun doelstellingen op dit gebied, kunnen zich via de website van de NIM aanmelden voor een onderzoekstraject.

Meer informatie
Persvoorlichting faculteit Sociale Wetenschappen, 030-253 4027, r.a.b.vanveen@uu.nl
Of neem contact op met Naomi Ellemers, hoofd van de onderzoeksgroep: N.Ellemers@uu.nl