1 november 2015

Tijdschrift voor Diergeneeskunde

Stamceltesten als alternatief voor dierproeven

Sjors Schulpen onderzocht of van chemische verbindingen bepaald kan worden of ze leiden tot afwijkingen bij het ongeboren kind, zonder daarvoor proefdieren te gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld met de Embryonale Stamceltest (EST), waarbij het effect van stoffen op differentiatie van muizen embryonale stamcellen (mESC) naar hartspiercellen wordt bestudeerd. Tijdens zijn stage werkte Sjors aan een protocol waarbij mESC differentiëren tot neurale cellen, om zo het toepassingsgebied van de EST te vergroten. Voor zijn promotieonderzoek zette hij volgens hetzelfde principe een test op gebaseerd op menselijke embryonale stamcellen (hESC). Hij promoveerde op 7 juli 2015 op het proefschrift 'The application of mouse and human embryonic stem cells with transcriptomics in alternative developmental toxicity tests'.

Volgens Europese wetgeving moeten chemische stoffen met een hoog productievo­lume voorzien zijn van informatie betreffende potentiële gezond­heidsrisico's, waaronder de effecten op de ontwikkeling tijdens en na de zwangerschap. "Dit gaat heel veel proefdieren kosten", legt Sjors uit. "Er is dus een grote vraag naar alternatieve testsystemen ."

Het volledige artikel is verschenen in Tijdschrift voor Diergeneeskunde, november 2015.