Sporters met een beperking lopen meer risico op grensoverschrijdend gedrag

Roelstoelbasketballers in een zaal

Sporters met een beperking hebben een verhoogd risico om seksueel, fysiek en emotioneel grensoverschrijdend gedrag mee te maken. Dat blijkt uit het rapport Grensoverschrijdend gedrag in de sport bij mensen met een beperking. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht en het Mulier Instituut deden in opdracht van Gehandicaptensport Nederland kwalitatief onderzoek onder diverse betrokkenen op sportclubs. Zij adviseren onder andere: een structurele discussie over de rol van trainers te voeren, de weerbaarheid van sporters met een beperking te vergroten en verder, vergelijkend onderzoek te doen.

De belangrijke risicofactoren voor grensoverschrijdend gedrag voor sporters met een beperking, zijn:
 

 • grote(re) afhankelijkheid van zorg en ondersteuning;
 • opvattingen van anderen over sporters met een beperking;
 • sociale machteloosheid;
 • gewend zijn om te willen voldoen aan eisen en verzoeken van anderen. 

Minimale veiligheidsmaatregelen niet bij alle verenigingen op orde


Ongeveer de helft van alle Nederlandse sportverenigingen heeft in 2021 een vertrouwenspersoon. Twee vijfde stelt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht voor bestuursleden, trainers en coaches. Ruim een derde heeft gedragsregels om seksueel grensoverschrijdend gedrag op de vereniging tegen te gaan.

Sportverenigingen met één of meer leden met een beperking en/of chronische aandoening hebben deze minimale basiseisen vaker op orde dan verenigingen zonder leden met een beperking. Onduidelijk is of dit komt doordat deze sportverenigingen leden met een beperking hebben of door andere factoren, zoals de omvang van de vereniging.

Vooral sociale omgeving kan gevoelens van onveiligheid oproepen


Met name de sociale omgeving kan voor sporters met een beperking onveilig aanvoelen. Denk aan intimiderend of autoritair gedrag van een trainer, zogenaamde grappen van medesporters of een scheidsrechter die zich te amicaal uitdrukt tegen een sporter.

Betrokkenen kunnen situatie veiliger of juist erger maken


Medesporters, trainers, bestuurders en ouders kunnen allemaal een rol hebben bij het veroorzaken van en reageren op onveilig of grensoverschrijdend gedrag. Ze kunnen:
 

 • de ontstane situatie verergeren, bijvoorbeeld als een trainer niet ingrijpt wanneer deze onderling pestgedrag signaleert;
   
 • vormen van grensoverschrijdend gedrag signaleren, aanpakken en bespreekbaar maken met de belangrijkste betrokkenen;
   
 • bijdragen aan een veilige sfeer, waardoor onveilige situaties worden voorkomen.

Aanbevelingen


De onderzoekers doen ook aanbevelingen voor Gehandicaptensport Nederland, sportclubs en sportbonden:
 

 • Voer op de sportclub structureel discussie over de rol van de trainer bij het creëren van veiligheid en de aanpak van grensoverschrijdend gedrag.
   
 • Versterk de positie van sporters met een beperking en maak ze weerbaarder. 
   
 • Zet vergelijkend onderzoek op naar de rol van betrokkenen bij grensoverschrijdend gedrag in de sport bij mensen met en mensen zonder beperking.

Meer informatie


Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Gehandicaptensport Nederland. De resultaten zijn gebaseerd op literatuuronderzoek, een secundaire data-analyse en semigestructureerde interviews met dertien verschillende betrokkenen in de eerste helft van 2022.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Inge Claringbould (Universiteit Utrecht) of Caroline van Lindert (Mulier Instituut).

Of lees het volledige rapport Grensoverschrijdend gedrag in de sport bij mensen met een beperking:

Download het rapport (pdf)