12 november 2019

Sport & Society Call for Seed Money 2020-2022

Het focusgebied Sport & Society van de Universiteit Utrecht stimuleert innovatief, interdisciplinair en transdisciplinair onderzoek naar de betekenis van sport voor een gezonde, inclusieve en veilige samenleving. Om haar doelen te bereiken, biedt Sport & Society onderzoekers en docenten van de UU en het UMCU de mogelijkheid aan om Seed Money aan te vragen. 

De Call for Seed Money 2020-2022 bestaat uit twee verschillende thematische oproepen voor onderzoeksprogramma's:
 

  1. Institutions as bad barrels: criminal undermining of sport clubs 
     
  2. The power of risky play 

Met de Call for Seed Money 2020-2022 wil Sport & Society twee (tweejarige) onderzoeksprogramma's subsidiëren waarin onderzoekers uit verschillende disciplines de problematiek van respectievelijk 'criminele ondermijning van sportclubs' en 'riskant spel' vanuit een inter-/transdisciplinair perspectief en met behulp van innovatieve benaderingen onderzoeken. Deze onderwerpen zijn geselecteerd vanwege hun relevantie voor Sport & Society en de potentie om innovatief onderzoek met impact te genereren.  

Deadline: 5 december 2019

Alle onderzoekers worden uitgenodigd om voor 5 december 2019 hun motivatie voor deelname aan de onderzoeksteams in te dienen. Zie de position papers voor meer informatie en de procedure.