Sporen van slavernij: praat mee op 5 juli 2023

Uitnodiging voor gesprek over onderzoek naar slavernijverleden

Op 5 juli organiseert de Universiteit Utrecht ’s ochtends een programma over onderzoek naar slavernijverleden. Vertegenwoordigers van de Surinaams-Caraïbische gemeenschap, medewerkers en studenten gaan met elkaar in gesprek over onderzoek naar slavernij aan de Universiteit Utrecht, over het aandeel van de universiteit zelf en over de hedendaagse effecten van het slavernijverleden.

Programma

Joyce Sylvester verzorgt een inleiding. Zij is voorzitter van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. En ook is zij Academic Fellow van de faculteit Recht, Economie, Bestuur & Organisatie.

Daarna volgen korte presentaties van onderzoekers en studenten. Er is de afgelopen tijd op verschillende manieren onderzoek gedaan naar slavernijverleden en onderwerpen die daarmee samenhangen. Met posterpresentaties laten studenten hun resultaten zien.

Een belangrijk onderdeel van het programma zijn gesprekken met de aanwezigen over dit onderzoek en over de doorwerking van het slavernijverleden tot op de dag van vandaag, zowel binnen de universiteit als daarbuiten. De Universiteit Utrecht heeft zelf ook banden gehad met slavernij. Hebben we voldoende zicht op dit deel van onze geschiedenis? Wat kunnen én moeten we doen met de erfenissen van slavernij? Dit gesprek wordt geleid door Migaisa Poeketi, bestuurslid van Keti Koti Utrecht.

Overzicht van het programma:

 • 9:00 – 9:30 uur: Inloop met rondgang langs posterpresentaties
 • 9:30 - 9:40 uur: optreden Black Harmony                                         
 • 9:40 – 9:50 uur: Welkom door Henk Kummeling, rector magnificus Universiteit Utrecht
 • 9:50 – 10:10 uur: Inleiding door Joyce Silvester. Zij is voorzitter van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. Ook is zij Academic Fellow van de faculteit Recht, Economie, Bestuur & Organisatie
 • 10:10 – 10:50 uur: Gespreksronde 1: doorwerking van het verleden
 • 10:50 – 11:20 uur: Pauze met rondgang langs posterpresentaties
 • 11:20 - 11:25 uur: Optreden Black Harmony
 • 11:25 – 11:55 uur: Gespreksronde 2: de rol van de universiteit
 • 11:55 – 12:05 uur: Afsluiting door James Kennedy, voorzitter van de stuurgroep over slavernijverleden en kolonialisme
 • 12:05 –  12:10 uur: Optreden Black Harmony
 • 12:15 - 13:00 uur: Lunch met rondgang langs posterpresentaties

Commissie

De Universiteit Utrecht heeft in het voorjaar van 2023 een commissie samengesteld die de opdracht heeft om verschillende facultaire initiatieven rondom het slavernijverleden van de universiteit te verbinden en zichtbaar te maken. De commissie, onder leiding van James Kennedy, zal op 5 juli toelichten hoe de universiteit de komende tijd rekenschap wil geven van haar slavernijverleden en hierover in gesprek gaan met de aanwezigen.

Aanmelden

Belangstellenden zijn van harte welkom en kunnen zich vanaf nu aanmelden.

 • Tijd: 9:00 – 13:00 uur. Inloop vanaf 9:00 uur, start programma om 9:30 uur. Het programma wordt afgesloten met een lunch.
 • Locatie: Janskerkhof 3, Utrecht
 • Meer informatie: slavernijverleden@uu.nl

We hebben jouw hulp nodig!

Heb jij onderzoek gedaan naar, een (onderzoeks)vraag of andere gevoelens rond de thematiek slavernijverleden of kolonialisme? Dan willen we graag dat je dit met ons deelt via een poster die tijdens het event getoond zal worden (wij regelen het afdrukken). De poster mag gaan over onderzoek, een (onderzoeks)vraag of je zorgen rond de thematiek slavernijverleden of kolonialisme. Het ontwerp is aan jou (tekst, alleen een quote, collage, alles mag. Tip: gebruik Canva).

 • Format: A3 (297x420 mm) – verticaal;
 • Aanleveren in pdf-format;
 • Mail naar: slavernijverleden@uu.nl;
 • Deadline: zondag 25 juni 2023.