Specialisatieopleiding Rechtsbijstand aan EGZ-slachtoffers

Team specialisatieopleiding Rechtbijstand aan EGZ-slachtoffers

Afgelopen jaar is voor de eerste maal de specialisatieopleiding Bijstand aan EGZ-slachtoffers verzorgd. De opleiding werd opgezet door de Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zedenmisdrijven (LANGZS), de Erasmus School of Law en de Universiteit Utrecht.

Tijdens achttien bijeenkomsten werd gedoceerd over kwesties op het snijvlak van het civiele recht, het strafrecht en de psycho-sociale hulpverlening waar men als rechtsbijstandverlener van slachtoffers van ernstige geweld- en zedenzaken mee te maken kan krijgen. Via een combinatie van uitwisseling van theorie en praktijk hebben de deelnemers hun kennis kunnen verdiepen en kunnen leren van elkaars ervaringen en die van de docenten.

Tweede jaargang in 2016

Inmiddels is de eerste jaargang afgesloten en hebben de deelnemers hun certificaat mogen ontvangen. De opleiding is positief geëvalueerd en in het najaar van 2016 zal een tweede jaargang van start gaan. Deelname aan de specialisatieopleiding levert, mits succesvol afgesloten, 51 permanente opleidingspunten van de Nederlandse Orde van Advocaten op.

Aanmelden en informatie

Heeft u belangstelling voor deelname aan de tweede jaargang van de specialisatieopleiding Bijstand aan EGZ-slachtoffers? U kunt zich aanmelden of nadere informatie inwinnen bij: Nel Verheij-Kaat (P.C.A.Verheij@uu.nl; coördinerend secretaresse) of Renée Kool (coördinator).