5 november 2012

Speciaal nummer van Journal of Multilingual and Multicultural Development over interculturele communicatie

Het novembernummer van het Journal of Multilingual and Multicultural Development geeft inzicht in het Utrechtse profiel van interculturele communicatie. Het thema van dit nummer is ‘Managing cultural and linguistic diversity in multiple organisational settings’.

Artikelen van masterstudenten en promovendi uit dit vakgebied laten de samenhang zien tussen een contrastieve, imagologische, interactie- en transferanalyse van talige en culturele diversiteit. De redactie van dit special issue was in handen van dr. Jan ten Thije (Utrecht Institute of Linguistics OTS) en prof. dr. Robert Maier (Algemene Sociale Wetenschappen) van de Universiteit Utrecht.

Meer informatie: http://www.tandfonline.com/toc/rmmm20/current.