12 oktober 2018

Boerderij vandaag

Spanningsveld tussen dierenwelzijn en milieu

Wetenschap en bedrijfsleven doken daar allereerst in de feiten. Anke Hamminga-Hiemstra, commercieel directeur bij Cargill, zette op een rijtje wat er nodig is voor een liter melk in 2007 ten opzichte van 1944: 21% van het aantal dieren, 35% van het water, 10% van het land, en dat met nog maar 37% van de carbon footprint. “Langzaamgroeiend is fantastisch, op een aantal punten,” zei ze. “Maar het betekent ook: meer kilo’s voer, een minder goede voerconversie, en de CO2-uitstoot is aanzienlijk hoger.”

(...)

Onderzoeker Bas Rodenburg, van de Universiteit van Utrecht, trok een andere conclusie. Uit Brits onderzoek bleek dat met alternatief voer winst te halen is wat betreft de carbon footprint. Door soja te vervangen door bijvoorbeeld algen. “Mijn verwachting is dat langzaamgroeiende kuikens beter met een alternatieve voersamenstelling uit de voeten kunnen,” zei Rodenburg, die een reguliere kip vergeleek met een topsporter. “Die kan optimaal presteren als de condities optimaal zijn.”

Het volledige artikel is verschenen in Boerderij vandaag op 12 oktober.