Sociaal psycholoog Naomi Ellemers benoemd tot universiteitshoogleraar in Utrecht

Het College van Bestuur (CvB) van de Universiteit Utrecht heeft prof.dr. Naomi Ellemers per 1 september 2015 benoemd tot universiteitshoogleraar. Spinozawinnaar Ellemers is momenteel hoogleraar Sociale en Organisatiepsychologie in Leiden. Universiteitshoogleraren worden benoemd vanwege hun discipline-overstijgende visie en internationale topkwaliteit en krijgen alle vrijheid om te werken aan innovatief onderwijs en interdisciplinair onderzoek.

Naomi Ellemers is sociaal psycholoog en lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Haar onderzoek concentreert zich op macht en statusverschillen, diversiteit in organisaties, ethisch klimaat en werkmotivatie. Het inhoudelijke profiel van Ellemers sluit hiermee goed aan bij dat van een aantal onderzoekers en onderzoeksgroepen van de faculteit Sociale Wetenschappen (FSW) en biedt mogelijkheden voor nieuwe samenwerking tussen verschillende groepen binnen de faculteit en samenwerking met andere faculteiten. 

Uitstekende reputatie
Naomi Ellemers is een van de meest vooraanstaande hoogleraren op het terrein van de sociale wetenschappen in Nederland en geniet internationaal een uitstekende reputatie. In 2010 ontving zij zowel de Spinozapremie als de KNAW Merianprijs voor excellente vrouwelijke wetenschappers. 

Institutions
De benoeming van de nieuwe universiteitshoogleraar zorgt ook voor een aanzienlijke verdere versterking van het universitaire strategische thema ‘Institutions’. Binnen dit thema werken onder meer sociologen, psychologen, juristen, economen, filosofen en historici samen rond de vraag hoe de kracht van samenlevingen voortkomt uit de kwaliteit van de spelregels van het menselijke verkeer; de instituties. 

Andere universiteitshoogleraren
Tegelijk met Naomi Ellemers benoemt het CvB nog twee universiteitshoogleraren (beiden eveneens Spinozawinnaars): Hans Clevers, wetenschapper op het gebied van stamcelonderzoek en wiskundige Ieke Moerdijk. Naast de genoemde recente benoemingen, telt de Universiteit Utrecht nog elf andere universiteitshoogleraren. Twee van hen zijn sociaal wetenschappers: prof. dr. Paul Schnabel (socioloog) en prof. dr. Peter van der Veer (antropoloog).