Sjoerd Verduyn Lunel versterkt wiskunde in Utrecht

‘Belangrijk voor de Utrechtse wiskunde en Life Sciences’

Professor Sjoerd Verduyn Lunel komt vanaf de zomer van 2013 de faculteit Bètawetenschappen in Utrecht versterken. Hij gaat zich richten op onderzoek en onderwijs in de wiskunde op de leerstoel Toegepaste Analyse. Op dit moment is Verduyn Lunel decaan bij de Science faculteit in Leiden. Verduyn Lunel zal de Utrechtse Life Sciences verder uitbouwen met zijn expertise op het terrein van dynamische systemen, differentiaalvergelijkingen en hun toepassingen in de levenswetenschappen, in het bijzonder van de chemie en mathematische biologie.

Decaan Gerrit van Meer is zeer verguld: “Verduyn Lunel heeft een excellente internationale reputatie. Ik ben dan ook erg blij dat hij ons komt versterken. Dit is een belangrijke stap voor de Utrechtse wiskunde. Utrecht heeft al een uitstekende reputatie als het gaat om Toegepaste Analyse maar met de komst van Sjoerd continueren en versterken we deze. Bovendien denk ik dat hij een ideale kandidaat is om de Utrechtse Life Sciences verder uit te bouwen. Zijn expertise ligt namelijk op het terrein van dynamische systemen, differentiaalvergelijkingen en hun toepassingen in de levenswetenschappen, in het bijzonder van de chemie en mathematische biologie.”

Levenswetenschappen

Ook uit zijn curriculum vitae wordt duidelijk dat professor Verduyn Lunel zich sterk maakt voor de levenswetenschappen. Zo was hij voorzitter van de KNAW Verkenning Biowiskunde en heeft hij met wiskundige methoden en technieken in multidisciplinaire teams bijgedragen aan onder meer onderzoek op het gebied van astma en alzheimer. Verduyn Lunel was eerder Akademieonderzoeker bij de UvA en de VU. En hij heeft een NWO/PIONIER subsidie ontvangen voor zijn onderzoek ‘Analyse, dynamische systemen en toepassingen’. Hij is met name bekend door de boeken en monografieën op het gebied van dynamische systemen en differentiaalvergelijkingen. Het totaal aantal publicaties van zijn hand is groot; hij wordt internationaal veel geciteerd.

Meer tijd voor onderzoek en onderwijs

Ook op onderwijsgebied heeft Verduyn Lunel veel ervaring. Variërend van onderwijs aan beginnende eerste- en tweedejaars studenten tot promovendi. Twaalf promovendi zijn inmiddels bij hem gepromoveerd, een aantal van hen zijn inmiddels zelf professor. De stap naar Utrecht betekent voor hem dat er weer meer tijd is voor onderzoek doen en onderwijs geven. Op dit moment is Verduyn Lunel decaan bij de Science faculteit in Leiden. “Daar vertrek ik in het najaar van 2012. Om eerst van een sabbatical gebruik te maken en dan vanaf de zomer van 2013 fulltime in Utrecht aan de slag te gaan. Ik zie er zeer naar uit.”

Meer informatie

Wietske de Lange, woordvoerder Universiteit Utrecht, (030) 253 4073, w.delange@uu.nl.