Sjef Smeekens interim Dean van University College Roosevelt

Prof. dr. Sjef Smeekens
Prof. dr. Sjef Smeekens

Per 4 juni 2024 is Sjef Smeekens, emeritus hoogleraar Moleculaire Plantenfysiologie aan de Universiteit Utrecht, benoemd tot Dean ad interim van het University College Roosevelt (UCR) in Middelburg. Hij is benoemd voor een periode van zeven maanden door de Raad van Toezicht van UCR en het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht. 

“Ik kijk ernaar uit om samen te werken met academici en medewerkers om UCR uit te rusten voor de veranderende operationele omstandigheden, waarbij de unieke onderwijsomgeving die UCR haar studenten biedt, gewaarborgd blijft”, aldus Smeekens over zijn benoeming.

Het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht is samen met de Raad van Toezicht van UCR verantwoordelijkheid voor de benoeming van de Dean. De universiteit heeft namelijk een eindverantwoordelijkheid ten aanzien van de kwaliteit van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek van UCR. 

Yvonne Kops, voorzitter van de Raad van Toezicht van UCR: “Als Raad van Toezicht zijn we erg blij dat Sjef de benoeming tot Dean ad interim heeft geaccepteerd. We zijn ervan overtuigd dat hij in zijn rol als interim Dean zal bijdragen aan een nog positievere toekomst voor UCR.”

“De selectiecommissie was unaniem van mening dat hij de ervaring, persoonlijkheid en daadkracht meebrengt om het strategisch plan te realiseren, een duurzame toekomstpositie voor het college te creëren en UCR tot bloei te laten komen”, aldus Henk Kummeling, rector magnificus van de Universiteit Utrecht.

Bekijk voor meer informatie het nieuwsbericht van UCR.

Curriculum Vitae

Prof. dr. Sjef Smeekens is emeritus hoogleraar Moleculaire Plantenfysiologie aan de Universiteit Utrecht. Hij bestudeert al meer dan tien jaar de signaalfunctie van suikers als cruciale factoren voor de groei, ontwikkeling en voortplanting van planten en publiceert uitgebreid in internationale tijdschriften. Naast zijn onderzoeksactiviteiten is Smeekens bestuurslid van verschillende stichtingen, waaronder voorzitter van de Raad van Toezicht van het nationale onderzoeksprogramma NPEC. Hij was onder andere vice-voorzitter van het Topconsortium voor Kennis en Innovatie Agri&Food. Van 2014 tot 2020 was hij vice-decaan Onderzoek aan de Faculteit Bètawetenschappen. In 2018 was hij waarnemend decaan van de faculteit.