Simulatie van mensenmassa's

Het aantal evenementen neemt toe en ze worden ook steeds grootschaliger. Vergunningverleners van evenementen, zoals Koningsdag of grote sportevenementen eisen dat er goed wordt nagedacht over het veilig leiden van de bijbehorende mensenmassa’s. De omvang hiervan kan wel oplopen tot 800.000 bezoekers.

Gevaarlijke situaties opsporen en voorkomen

Hoe zorg je ervoor dat een stad in enkele dagen tijd meer dan een half miljoen bezoekers veilig kan ontvangen? Waar en wanneer ontstaan potentieel gevaarlijke situaties, hoe kunnen we ze opsporen, en wat kunnen we vóór en tijdens een evenement doen om ze te voorkomen?  

Algoritmen en software 

"Het onderzoek van dr. Roland Geraerts en zijn team naar de simulatie van mensenmassa’s heeft geleid tot algoritmen en software die dit soort vragen kunnen beantwoorden. De software wordt onder meer gebruikt door bedrijf InControl voor simulaties en trainingen bij het Amerikaanse NCS4, en voor simulaties voor bijvoorbeeld Koningsdag, voetbalstadions en attractieparken."

Computersimulatie van mensenmassa's

Geraerts legt uit hoe die simulaties tot stand komen. “Soms reageren we als individu, maar vaak ook als groep. Al die verschillende omstandigheden worden verwerkt in de simulatiesoftware.” 

Roland Geraerts is onderzoeker bij het departement Informatica van de faculteit Bètawetenschappen. Hij en zijn team ontwikkelen geavanceerde simulatietechnologie- en –software voor ‘Virtual Worlds’. Ze zijn nauw betrokken bij het COMMIT/ Project.