27 augustus 2018

Shakespeare: humor en religie

Mr. William Shakespeares Comedies, Histories, & Tragedies © British Library

In een columnserie op Nieuw Wij bespreekt dr. Lieke Stelling (Engels) dwarsverbanden tussen humor en religie die ze tegenkomt in haar eigen onderzoek en daarbuiten. Op 26 augustus 2018 verscheen haar column 'Maakte Shakespeare grappen over religie?' waarin ze verbanden tussen religie en humor in het werk van Shakespeare bespreekt. 

Dr. Lieke Stelling

Shakespeare's gevoel voor humor blijkt een lastige kwestie en zijn benadering van religie is helemaal ingewikkeld. Stelling: 'Het was in de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw salonfähig om te zeggen dat zijn toneelstukken het toonbeeld waren van de secularisatie van het Elizabethaanse toneel: dat religie bij hem geen wezenlijke rol speelt. Maar de laatste decennia zijn er tientallen wetenschappelijke boeken verschenen die laten zien op welke manieren Shakespeare wel degelijk gestalte gaf aan het christelijk geloof en religieuze ervaring. Wat deze studies allemaal concluderen is dat Shakespeare niet te vangen is in dogma’s of specifieke christelijke stromingen en dat er in zijn werk een diep besef van spirituele betekenis zit'. 

columnreeks

Lieke Stelling schreef meerdere columns voor Nieuw Wij naar aanleiding van haar onderzoek naar de relatie tussen humor en geloof in de Engelse literatuur van de zestiende en zeventiende eeuw. De hele columreeks is hier terug te vinden.