Sem de Maagt wint Legatum Stolpianum prijs

© iStockphoto.com/erhui1979

Dr. Sem de Maagt (Filosofie) heeft de vijfjaarlijkse prijs van het Legatum Stolpianum gewonnen voor zijn proefschrift over de rechtvaardiging van morele uitspraken. De prijs wordt uitgereikt ter bekroning van een proefschrift of een andere wetenschappelijke verhandeling met een prominente ethisch-wijsgerige component.

Het Legatum Stolpianum is in 1753 ingesteld bij de Universiteit Leiden door Jan Stolp (1671-1753), aanvankelijk ten behoeve van een jaarlijkse prijsvraag over ‘de natuurlijke theologie of de voortreffelijkheid van de christelijke zedenleer’. Het is daarmee één van de oudste nog bestaande wetenschappelijke prijzen op het terrein van wijsbegeerte en theologie.

Dr. Sem de Maagt
Dr. Sem de Maagt

Uitreiking

De prijs van het Legatum Stolpianum bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van € 2000, en wordt voor elke periode van vijf jaar toegekend. Het is de bedoeling dat de prijs wordt uitgereikt op maandag 3 juni 2019 in de Senaatskamer in het Academiegebouw van de Universiteit Leiden.

Proefschrift

In zijn proefschrift probeert Sem de Maagt antwoord te geven op een vraag die onder veel maatschappelijke vraagstukken verborgen ligt, namelijk of morele uitspraken subjectief, relatief of objectief zijn. Hij verdedigt een ‘Kantiaans constructivistische’ theorie van morele objectiviteit en morele rechtvaardiging.

Kantiaans constructivisme

Volgens deze theorie bestaan er geen morele feiten in de wereld, maar ligt de objectiviteit van moraal besloten in hoe we onszelf begrijpen als handelende wezens: als wezens die doelen nastreven in de wereld. De Maagt introduceert deze positie als een alternatief voor de dominante theorieën over morele objectiviteit in de ethiek. Dit onderzoek is onderdeel van het project What Can the Humanities Contribute to Our Practical Self-Understanding?