Seksuele intimidatie in het uitgaansleven

Rosemarie Buikema in Dagblad van het Noorden

Op 22 november verscheen een artikel over seksuele intimidatie in het uitgaansleven in Dagblad van het Noorden. Prof. dr. Rosemarie Buikema (Genderstudies) legt daarin uit waarom veel uitgaanspubliek seksueel ongewenst gedrag in eerste instantie 'normaal' vindt.

Prof. dr. Rosemarie Buikema
Prof. dr. Rosemarie Buikema

Seksueel ongewenst gedrag bij jonge vrouwen komt vaak voor in het uitgaansleven en steeds minder vrouwen kijken ervan op. Hoe kan dat? "We leven in een samenleving waarin mannen meer zeggenschap hebben in de publieke sfeer. Ook tijdens het uitgaan bepalen mannen in hoge mate de omgangsvormen, mede omdat ze fysiek al de machtigste zijn. Kennelijk accepteren vrouwen bewust of onbewust dat de mannen de gedragsnormen bepalen'', aldus Buikema in Dagblad van het Noorden. Een mogelijke oplossing ligt volgens haar in een meer diverse beeldcultuur, waarin de dominante positie van de man minder vanzelfsprekend is. Vrouwen moeten zich minder naïef opstellen en mannen moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor hun gedrag.

adequaat reageren lastig

Adequaat reageren op seksueel grensoverschrijdend gedrag is echter niet altijd makkelijk. "Het is moeilijk in te schatten wat er op zo'n moment precies gebeurt. Veel vrouwen hebben niet het juiste gereedschap om adequaat met grensoverschrijdingen om te kunnen gaan", stelt Rosemarie Buikema.