Sebastiaan Broere ontvangt Pieter van Foreest Wetenschapsprijs voor historisch onderzoek naar psychiatrische instelling op Java

Pieter van Foreest (1521-1597)
Pieter van Foreest

De Pieter van Foreest Wetenschapsprijs 2017 is uitgereikt aan drs. Sebastiaan Broere (research master History and Philosophy of Science, Universiteit Utrecht) voor zijn masterscriptie In and Out of Magelang Asylum: A Social History of Colonial Psychiatry in the Netherlands Indies, 1923-1942. De aanmoedigingsprijs is uitgereikt aan dr. Tinne Claes van de KU Leuven voor haar serie artikelen over de sociaal-culturele betekenis van de anatomie en anatomische collecties in de 19e en begin twintigste eeuw.

Psychiatrische instelling Magelang op Java

De scriptie van Broere betreft een goed gedocumenteerde en methodologische verantwoorde studie op basis van uniek bronnenmateriaal van de psychiatrische instelling Magelang op Java, Indonesië in de periode 1923-1942. De tekst is gemakkelijk leesbaar en het onderwerp origineel. De inzichten die Broere levert vanuit cultuur-historisch oogpunt zijn waardevol, mede omdat het patiëntenperspectief leidend is, ook al is dat gefilterd door de ogen van het medisch personeel.

Hij beschrijft met oog voor detail op een levende wijze de hybride werkelijkheid van de microcosmos van een psychiatrisch gesticht aan het eind van de koloniale periode in Indonesië. Hij ontkracht het idee dat psychiatrische instellingen door de koloniale machthebber op Foucaultiaanse wijze louter strategisch ingezet werden als disciplinerings/onderdrukkingsinstrument. Uitgangspunt van de opname bij een groot deel van de patiënten was, zo laat Sebastiaan overtuigend zien was een hulpvraag vanuit familie en naasten. Hier is een staaltje van vakmanschap gegeven dat wetenschappelijke volwassenheid uitstraalt. De jury verwacht de komende jaren nog veel te horen van dit bijzondere talent op het gebied van de medische humaniora.

Tinna Claes

Anatomische collecties

Dr. Tinne Claes kreeg de aanmoedigingsprijs voor haar serie artikelen over de sociaal-culturele betekenis van de anatomie en anatomische collecties in de 19e en begin 20e eeuw. Zij beschrijft en analyseert het fascinerende en tegelijkertijd morbide onderwerp vanuit verschillende perspectieven - sociaal, cultureel en historisch - en heeft daarmee innovatief werk verzet.

De legitimering van anatomische praktijken en het gebruik van lichamen voor onderwijs en onderzoek vergt voortdurende ‘social engineering’. Ongetwijfeld zal de verworven kennis en expertise haar in staat stellen in de toekomst waardevolle bijdragen te blijven leveren aan de cultuurgeschiedenis van de anatomie en anatomische tentoonstellingen als katalysator van de circulatie van medische kennis en ‘citizen science’.

De Pieter van Foreest Wetenschapsprijs 2017  

Het bestuur van de Pieter van Foreest Stichting stelt vanaf 2004 een wetenschapsprijs beschikbaar op het gebied van de medische humaniora, te weten de geschiedenis, ethiek, filosofie, antropologie en publiekscommunicatie van geneeskunde, volksgezondheid en zorg. De prijs is uitdrukkelijk bedoeld voor het stimuleren van jong talent op deze onderzoeksterreinen. De  prijs werd dit jaar uitgereikt in samenwerking met de Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde op 16 december te Leiden, LUMC

Voor de prijs in 2017 kwamen studenten en junior onderzoekers in aanmerking die op grond van de publicatie van een masterscriptie dan wel tijdschriftartikelen in de periode 1 sept 2014 tot 1 september 2017 getuigenis hebben gegeven van hun wetenschappelijke talent. Inzendingen vinden plaats op voordracht van een hoogleraar.

Jury

In 2017 zijn de inzendingen beoordeeld door een jury bestaande uit prof. Guy Widdershoven (Filosofie en Ethiek, VUmc), dr. Sahiensha Ramdas (medische antropologie, AMC), dr. Abel Thijs (Internist VUmc, bestuurslid Pieter van Foreest Stichting) en drs. Peter van den Hooff (medisch historicus, prijswinnaar 2014), onder voorzitterschap van prof. Toine Pieters (UU).

De jury heeft 11 inzendingen (op voordracht van hoogleraren) beoordeeld en daarbij drie criteria gehanteerd:

  • De originaliteit van het onderwerp en/of de benaderingswijze
  • De wetenschappelijke kwaliteit
  • De academische vervolgperspectieven, die uit de inzending blijken.

Twee inzendingen zijn door de jury geselecteerd voor een prijs.