Scriptieprijs Stichting Beer impuls voor Kirsten Maes en Molengraaff Instituut

Scriptieprijs Beer impuls voor Kirsten Maes (foto: Hanna Hachula)
Foto: Hanna Hachula

Kirsten Maes heeft de landelijke scriptieprijs van Stichting Beer impuls gewonnen met haar masterscriptie De zorgplicht van secundaire, private partijen. De prijs werd op 6 juni 2016 uitgereikt aan Maes én haar vakgroep, het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht.

Relevantie voor positie van slachtoffer

De vakjury bestond uit prof. mr. C.C. van Dam, mr. dr. F.Th. Kremer en mr. J.M. Beer. Zij selecteerden de winnende scriptie onder andere vanwege de originaliteit, de uitgebreide jurisprudentiestudie en de relevantie voor de positie van een slachtoffer in de personenschadepraktijk.

Maes’ scriptie De zorgplicht van secundaire, private partijen heeft als subtitel ‘Een onderzoek naar het bestaan, de omvang en de wenselijkheid van een zorgplicht van secundaire, private partijen jegens bezoekers van openbare ruimten’. Naar aanleiding van deze scriptie schrijft zij een proefschrift, met prof. mr. Ivo Giesen als promotor en dr. Rianka Rijnhout LLM als co-promoter.

Kirsten Maes

Kirsten Maes rondde in 2015 de master Privaatrecht aan de Universiteit Utrecht cum laude af en werkt nu als advocaat bij Van Benthem & Keulen. Daarnaast is zij buitenpromovendus bij het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL). 

Over de scriptieprijs

Stichting Beer impuls stimuleert de ontwikkeling van jong talent met belangstelling voor het rechtsgebied van aansprakelijkheid en personenschade. Daarom schrijft de stichting een landelijke scriptieprijs uit voor masterscripties op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en/of personenschade. Beer impuls zal voor 2016 opnieuw een scriptieprijs uitschrijven.