Scriptie over deeltijdeconomie van masterstudent Rechtsgeleerdheid bekroond

Hans Biezenaar
Winnaar Hans Biezenaar met Marlies Veldhuijzen van Zanten en professor Marleen van Rijswick (jurylid). Foto: Hilde Wolf.

De scriptie van Hans Biezenaar over bezittersaansprakelijkheid in de deeleconomie is bekroond met de Jan Brouwer Scriptieprijs 2019. Het is een prijs voor masterscripties in de geestes- en maatschappijwetenschappen, uitgereikt door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. 

De scriptie To share, to care and (not) to bear? Een onderzoek naar de houdbaarheid van bezittersaansprakelijkheid in de deeleconomie, viel volgens de jury in de prijzen vanwege het "maatschappelijk zeer relevant en actueel thema", dat nog niet eerder in deze vorm is uitgeplozen binnen het aansprakelijkheidsrecht. De jury schijft in haar rapport: "Bezittersaansprakelijkheid kan het succes van de deeleconomie sterk beïnvloeden. Dit uiterst originele thema wordt vervolgens op een opmerkelijk hoogstaand juridisch niveau geanalyseerd, waarbij diverse onderdelen van het privaatrecht, zoals het aansprakelijkheidsrecht, het contractenrecht, het huurrecht, als ook vragen van samenloop en het goederenrecht in meer of mindere mate aan de orde komen."

Schrijven ging heel soepel

De jury roemt ook de prettig leesbare schrijfstijl van Biezenaar, zijn heldere opzet met vier casussen en het feit dat hij ook open en eerlijk de beperkingen van zijn onderzoek beschrijft. Hans Biezenaar, afgestudeerd in het privaatrrecht, kreeg aan de Universiteit Utrecht een 9,5 voor zijn scriptie. Hij zegt dat het schrijfproces heel soepel ging. "Ik heb hem zelfs binnen enkele weken kunnen schrijven. Dat was vooral te danken aan een goed doordachte onderzoeksopzet. Ik heb voor dit onderwerp gekozen nadat ik een essay schreef over kwalitatieve aansprakelijkheid. In die periode zag ik toevallig een nieuwsartikel voorbij komen over de deeleconomie. Dat was het moment waarop ik de link heb gelegd tussen beide onderwerpen. Het bleek dat hiernaar nog maar weinig onderzoek was gedaan. Dat maakte het tot een mooi onderwerp voor een masterscriptie."

Meer studenten in de prijzen

De scriptie is vervolgens aangedragen voor de Jan Brouwer Scriptieprijs door Eddy Bauw, hoogleraar aansprakelijkheidsrecht aan de Universiteit Utrecht. Er vielen nog twee Utrechtse masterstudenten in de prijzen, één van Geschiedenis en één van Taal - en Literatuurwetenschappen. In totaal zijn er acht Jan Brouwer Scriptieprijzen uitgereikt op 10 april.