1 oktober 2016

Schöne Historien onderzoekt laatmiddeleeuwse liefdesromans in Nederlands-Duitse cultuurtransfer

Op 1 oktober 1516, precies 500 jaar geleden, werd de roman Historie van Margarieta van Limborch in Antwerpen gedrukt. Dr. Rita Schlusemann (Middeleeuwse literatuur) biedt in Schöne Historien. Niederländische Romane im deutschen Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit door een combinatie van filologie, boekwetenschap en cultuurgeschiedenis voor de eerste keer een comparatistische analyse van deze laatmiddeleeuwse Margriete-romans tegen de achtergrond van de Nederlands-Duitse cultuurtransfer.

Dit jaar zijn Vlaanderen en Nederland eregast op de boekenbeurs in Frankfurt. Al in de late middeleeuwen en de vroegmoderne tijd blijkt de grote interesse voor Nederlandse literatuur in het Duitse taalgebied uit de talrijke Duitse vertalingen en bewerkingen van middeleeuwse Nederlandse romans. Zo ontstonden nieuwe vertalingen en bewerkingen in het Ripuarische taalgebied en aan het hof van de keurvorsten in Heidelberg; bovendien werden vroege drukken van Nederlandse romans in Beieren gerecipieerd. De liefdes- en avonturenroman over Margriete en Heinric uit het hertogdom Limburg (veertiende eeuw), bewaard in een groot aantal handschriften en vanaf 1516 vaak gedrukt, behoort tot de meest verspreide romans, en werd tot ver in de Duitse landen gerecipieerd.