17 februari 2017

Schietschijf Europa: van links tot rechts, altijd prijs

Het is makkelijk prijsschieten op Europa, constateert Gijs Jan Brandsma, universitair docent Europese politiek en bestuur, bij het bekijken van de verkiezingsprogramma's. Maar Europa is niet zo ondemocratisch als de partijen ons nu voorspiegelen.

Lees verder: Schietschijf Europa: van links tot rechts, altijd prijs

 

Telefoon: 030 253 8501
Universitair docent
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie - Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap - Public Governance and Management - Accountable Governance

In het Dossier Verkiezingen in roerige tijden belichten onderzoekers van de Universiteit Utrecht verkiezingsthema's vanuit verschillende perspectieven.