23 juni 2017

Oproep aan schapenhouders

Enquête naar gezondheidsproblemen bij schapen

Vanwege jaarlijks terugkerende, ernstige gezondheidsproblemen bij een aantal kuddes heideschapen in Drenthe is daar de afgelopen maanden uitgebreid onderzoek uitgevoerd. Daarbij is onder meer gekeken naar de relatie tussen de gezondheidsproblemen, de aanwezigheid van bepaalde bacteriële infecties en van teken. Nu is de vraag gerezen of een dergelijke gezondheidsproblematiek bij schapen ook in andere regio’s in Nederland optreedt. Om daar meer inzicht in te verkrijgen, hebben wij een enquête opgesteld.

Heeft u schapen, dan zou het voor het onderzoek zeer waardevol zijn als u onze enquête invult. Ook als uw koppel geen duidelijke gezondheidsproblemen heeft! Alvast hartelijk dank.

Bij dit onderzoek werkt de faculteit Diergeneeskunde samen met Diergeneeskundig Centrum Zuid-Oost Drenthe, Dierenartsenpraktijk Beilen, het RIVM en Wageningen UR.

Update d.d. 12 oktober 2017: de enquête is inmiddels gesloten, het is dus niet meer mogelijk deze in te vullen.