18 september 2017

Save the date: congres Professionaliteit in transitie

De trekkers van het focusgebied Professional Performance  van de Universiteit Utrecht en het UMCU nodigen u graag uit voor het maatschappelijk congres:

Professionaliteit in transitie
Professionals in een veranderende wereld

Datum: donderdag 16 november 2017
Tijd: 09.30 – 17.00 uur (met aansluitend borrel)
Locatie: Paushuize, Utrecht
Doel: Koppelen van wetenschappelijke en maatschappelijke vragen en inzichten op het gebied van Professional Performance
Doelgroep: Professionals en leidinggevenden en opleiders van professionals uit werkvelden zoals zorg, onderwijs en wetenschap, veiligheid en justitie, openbaar bestuur, cultuur en het sociale domein. 

De dag start met ervaringen uit de professionele praktijk, verzorgd door prof. dr. Pauline Meurs (voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving) en mr. Frits Bakker (voorzitter van de Raad voor de rechtspraak).

Vervolgens worden parallelle sessies georganiseerd rondom thema’s als professionele standaarden, competenties van moderne professionals,  het opleiden van en leiding geven aan professionals, werkdruk en bevlogenheid, gezag en vertrouwen en toezicht op professionele praktijken.

De dag wordt afgesloten met een paneldiscussie met onder meer:

  • prof. mr. Annetje Ottow (decaan faculteit  Recht, Economie, Bestuur en Organisatie)
  • mr. Yvonne van Rooy (voorzitter Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen)
  • prof dr. Wim Kremer (vice-decaan onderwijs van de faculteit Diergeneeskunde)
  • prof. dr. Wilmar Schaufeli (hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie, Universiteit Utrecht)

Wij nodigen u van harte uit deze save the date ook door te sturen aan collega’s. Mocht u zich alvast willen aanmelden stuur dan een mail naar professionalperformance@uu.nl