4 september 2018

NWO-toekenning voor internationale samenwerking in de geesteswetenschappen

Sandra Ponzanesi ontvangt subsidie voor onderzoek naar postkoloniale intellectuelen en hun Europese publiek

Sandra Ponzanesi.

Deze zomer ontving prof. dr. Sandra Ponzanesi (Genderstudies) een NWO-beurs voor haar internationale onderzoeksproject 'Postcolonial Intellectuals and their European Publics'. Deze toekenning is onderdeel van het programma Internationalisering in de geesteswetenschappen. 

Prof. dr. Sandra Ponzanesi. Foto: Ed van Rijswijk

postcolonial intellectuals and their european publics

Het project, onder leiding van Ponzanesi, stelt de vraag wat postkoloniale intellectuelen zijn, wie van hen momenteel het meest invloedrijk zijn en op welke manier ze een bijdrage leveren aan een nieuw idee van ‘Europa’? Dit innovatieve internationale netwerk daagt de traditionele definitie van de ‘intellectueel’ uit door de rol van migranten, kunstenaars, activisten en sociale bewegingen te benadrukken. 'Postcolonial Intellectuals and their European Publics network' (PIN) brengt een internationaal en interdisciplinair netwerk van wetenschappers samen die de rol van postkoloniale publieke intellectuelen als cruciale actoren in het hernieuwen van de functie van de geesteswetenschappen en van de democratische participatie in Europa onderzoekt. 

Europese universiteiten

NWO kent aan acht onderzoekers financiering toe vanuit het programma Internationalisering in de geesteswetenschappen. Het gaat om projecten waarbinnen een Nederlandse geesteswetenschappelijke onderzoeksgroep samenwerkt met minimaal twee buitenlandse geesteswetenschappelijke onderzoeksgroepen. Doel van dit programma is het bevorderen van de samenwerking tussen Nederlandse geesteswetenschappers en hun buitenlandse collega's en versterking van internationale netwerkvorming. 

Het project zal drie jaar duren en onderstaande universiteiten zullen aan het project deelnemen: 

Utrecht University, NL (PI)
University of Leeds, UK
University of Warwick, UK
University of Münster, Germany
University of Lisbon, Portugal
Ca’ Foscari University of Venice, Italy
Aalborg University, Copenhagen, Denmark
INALCO, France
University of Newcastle, UK