Samen voor biodiversiteit

De Universiteit Utrecht streeft naar meer biodiversiteit op lokaal, nationaal en mondiaal niveau. Afgelopen week, in de aanloop naar wereldbiodiversiteitsdag, stond in het teken van lokale, regionale en nationale samenwerkingen op biodiversiteitsherstel.

Twaalf universiteiten en hogescholen hebben de handen ineengeslagen om een video te maken over biodiversiteitsherstel. In de video vertellen de verschillende onderwijsinstellingen wat zij doen om de (lokale) biodiversiteit te herstellen. #HogerOnderwijsBloeit

17 mei is het inrichtings- en beheerplan voor biodiversiteitsherstel vastgesteld door het College van Bestuur. Dit plan herbergt een lijst aan acties die vanaf nu tot 2035 uitgevoerd gaan worden. Zo wil de universiteit biodiversiteit in het eigen gebied herstellen en de natuurlijke verbinding met omliggende natuurgebieden en landgoederen versterken. Het plan wordt binnenkort publiek gemaakt.

18 mei ondertekenden de directeur Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug Gijs de Kruif en UU-voorzitter Anton Pijpers een memorandum van overeenstemming waarmee de samenwerking tussen de universiteit en het nationaal park in gang wordt gezet. Als aftrap wordt het Utrecht Science Park een zusterpark van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH).  De ondertekening vond plaats bij de opening van de eerste biodiversiteitshub in het Utrecht Science Park.

Gijs de Kruif en Anton Pijpers

‘Samenwerken op biodiversiteitsherstel is essentieel,’ vind Anton Pijpers. ‘Door samen te werken aan verbindingen in het landschap en onderzoek te doen naar hoe we de regio effectief kunnen vergroenen wordt de invloed op herstel veel groter’ zegt hij.

‘Deze samenwerking met de Universiteit Utrecht is belangrijk voor het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, want samen kunnen wij, op basis van kennis, de natuur binnen NPUH naar een hoger niveau tillen’, aldus Gijs de Kruif, directeur van het NPUH.

Wil je meer weten over wat de universiteit doet om biodiversiteit te versterken? Bezoek www.uu.nl/biodiversiteit