20 augustus 2019

Rutger Claassen en Anna Gerbrandy winnen ‘Outstanding Article Award of 2018’

Rutger Claassen en Anna Gerbrandy winnen ‘Outstanding Article Award of 2018’ van de Society for Business Ethics, voor hun artikel “Doing Good Together: Competition Law and the Political Legitimacy of Interfirm Cooperation” in het tijdschrift Business Ethics Quarterly. De prijs werd op 19 augustus uitgereikt tijdens een ceremonie in Boston, waarbij Anna en Rutger per Skype aanwezig waren.

Het paper gaat over de legitimiteit van de overeenkomsten die ondernemingen onderling sluiten, met het oogmerk productiestandaarden te verhogen met betrekking tot niet-economische doeleinden, zoals dierenwelzijn, duurzame productie of arbeidsomstandigheden. Het mededingingsrecht, in de meeste landen, verbiedt op dit moment dergelijke overeenkomsten. Die worden gezien als een schending van het kartelverbod. Het consumentenwelzijn zou benadeeld worden door dergelijke overeenkomsten, omdat ze de prijs van het eindproduct verhogen. In dit artikel beargumenteren Claassen en Gerbrandy dat dergelijke overeenkomsten toch legitiem kunnen zijn, onder bepaalde omstandigheden. Als ze in een quasi-politieke capaciteit handelen, zouden ondernemingen ook actie moeten kunnen ondernemen, als het gaat om niet-economische doelen. Daarbij is gepast toezicht door regulerende instanties belangrijk, net als, in laatste instantie, de mogelijkheid voor het parlement om in laatste instantie wetgeving te maken. 

Juryrapport
Uit het juryrapport: "This paper connects very well to a recent, important and timely debate. Further, it is written and theorized in the interdisciplinary spirit which is important to BEQ and its readers, blending insights from law with debates around legitimacy and CSR. Adding to this: the article is also accessible to readers, despite the technical nature of some of the underlying legal issues."

Rutger Claassen is Hoogleraar Politieke filosofie en Economische Ethiek bij de Faculteit Geesteswetenschappen.
Anna Gerbrandy is Hoogleraar Mededingingsrecht bij de Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie.