25 februari 2019

Rutger Claassen benoemd tot hoogleraar Politieke Filosofie en Economische Ethiek

Prof. dr. Rutger Claassen. Foto: Ed van Rijswijk
Prof. dr. Rutger Claassen. Foto: Ed van Rijswijk

Prof. dr. Rutger Claassen (Ethiek Instituut) is per 1 december 2018 benoemd tot hoogleraar Politieke Filosofie en Economische Ethiek. De leerstoel is ondergebracht bij het Ethiek Instituut van het Departement Filosofie & Religiewetenschappen. Claassen is programmaleider van de nieuwe bachelor Philosophy, Politics & Economics (PPE).

Rutger Claassen (1978) studeerde rechten en filosofie aan de Universiteit Utrecht. Hier promoveerde hij op een proefschrift over de morele grenzen aan de markt. Hij werkte als universitair docent aan de Universiteit Leiden en was visiting scholar aan de University of Michigan in Ann Arbour en de Humboldt Universität in Berlijn.

politiek-filosofisch onderzoek

Zijn politiek-filosofische onderzoek heeft betrekking op de filosofische fundamenten van de liberaal-democratische rechtsstaat en onderzoekt de invulling en toepassing van centrale politieke noties als vrijheid, macht en rechtvaardigheid. In zijn monografie Capabilities in a Just Society. A Theory of Navigational Agency (Cambridge University Press, 2018) verdedigt hij een versie van de zogenaamde ‘capability approach’, bekend van het werk van econoom Amartya Sen en filosofe Martha Nussbaum.

economische ethiek

De economische ethiek onderzoekt de morele waarde van centrale economische instituties als markten, eigendom en bedrijven. Claassen verwierf een VENI-subsidie voor een onderzoek over de regulering van markten. Op dit moment is hij projectleider van het door NWO gefinancierde Vrije Competitieproject Private Property and Political Power (2017-2022). Met zijn team onderzoekt hij de wisselwerking tussen de uitoefening van private eigendomsrechten door individuen, groepen en bedrijven en de publieke sfeer van democratische besluitvorming.

institutions for open societies

Rutger Claassen is filosoof en tevens verbonden aan Institutions for Open Societies, een interdisciplinair onderzoeksgebied van de Universiteit Utrecht gericht op de ontwikkeling en uitbouw van gezonde open samenlevingen, waar dan ook ter wereld.